KURZ VIAZAČOV BREMIEN, Viazačský preukaz

16.11.2017 - 08:00

30.11.2017 - 08:00

14.12.2017 - 08:00

11.01.2018 - 08:00

25.01.2018 - 08:00

08.02.2018 - 08:00

Kurz Viazača bremien ( Viazačský kurz ) môže absolvovať osoba staršia ako 18 rokov a zdravotne spôsobilá. Viazač bremien pripravuje, viaže, pripútava a presúva bremená pri výrobe, montáži, spracovaní alebo transporte materiálov a produktov spravidla v súčinnosti s viacerými zdvíhacími zariadeniami. Po úspešnom absolvovaní kurzu Vám bude vydaný preukaz Viazača bremien. Samostatne viazať a zavesovať bremená na nosné časti zdvíhacích zariadení môže len osoba s platným preukazom Viazača bremien.

1. VIAZAČSKÝ KURZ, KURZ VIAZAČA BREMIEN

 • Základný kurz Viazača bremien ( Ak nemáte žiadny platný preukaz )
 • Opakované školenie Viazača bremien ( min. 1 x za 12 mesiacov )
 • Aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., (min. 1 x za 5 rokov)
 • Opakované školenie a aktualizačnú odbornú prípravu vykonávame podľa Vašich potrieb. Stačí sa telefonicky informovať a objednať na 0950 50 22 57.
 • Zákon 124/2006 Z.z., o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu s viazacími a závesnými prostriedkami, len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz viazača bremien. Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť vždy pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.

2. PODMIENKY K PRIHLÁSENIU SA NA KURZ VIAZAČA BREMIEN

3. Priebeh kurzu Viazača bremien

 • viazačský kurz začíname vždy v štvrtok podľa zverejnených termínov
 • začiatok kurzu je o 08:00 na Štúrovej 155, Nitra ( areál stavebnín Kartel Nitra )
 • treba si priniesť so sebou potvrdenie od lekára 
 • platba kurzu je možná v hotovosti na mieste alebo pre firmy platba prevodom na účet

Kurz viazača bremien

Viazačský kurz musí absolvovať každá osoba ktorá viaže alebo uväzuje bremeno pomocou viazacích prostriedkov, ktorá nevlastní preukaz viazača bremien.

kurz viazača bremien

Viazačský kurz musí absolvovať každá osoba ktorá viaže alebo uväzuje bremeno pomocou viazacích prostriedkov, ktorá nevlastní preukaz viazača bremien.

4. VIAZAČSKÝ KURZ, KURZ VIAZAČA BREMIEN SA SKLADÁ

 • všeobecných požiadaviek týkajúcich sa výkonu činnosti viazača bremien
 • osobitných požiadaviek
  • so zameraním na prevádzku a obsluhu zdvíhacieho zariadenia týkajúce sa výkonu činnosti viazača bremien
  • viazania, zavesovania a uchopenia bremien vrátane zásad  komunikácie s obsluhou zdvíhacieho zariadenia

Každý účastník nášho kurzu je schopný po jeho úspešnom ukončení samostatne vykonávať profesiu viazača bremien. Preukaz platí u všetkých zamestnávateľov a je majetkom osoby, ktorej meno a priezvisko je v ňom uvedené.

5. OPAKOVANÉ ŠKOLENIE VIAZAČA BREMIEN SA SKLADÁ

 • všeobecných požiadaviek týkajúcich sa výkonu činnosti viazača bremien
 • osobitných požiadaviek
  • so zameraním na prevádzku a obsluhu zdvíhacieho zariadenia týkajúce sa výkonu činnosti viazača bremien,
  • viazania, zavesovania a uchopenia bremien vrátane zásad komunikácie s obsluhou zdvíhacieho zariadenia,

Opakované školenie viazačov bremien sa vykonáva v intervale 1 x za 12 mesiacov v zmysle STN.

Postup pre prihlásenie na kurz Viazač bremien  ( Viazačský kurz )

Treba vyplniť online prihlášku, po jej kompletnom vyplnení a odoslaní Vám obratom príde e-mail so všetkými podrobnými informáciami  o kurze.

6. AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA VIAZAČA BREMIEN SA SKLADÁ

 • zmeny v požiadavkách všeobecné požiadavkách týkajúcich sa výkonu činnosti viazačov bremien
 • zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci týkajúce sa problematiky vyhradených technických zariadení zdvíhacích so zameraním na prevádzku a obsluhu zdvíhacieho zariadenia týkajúce sa výkonu činnosti viazača bremien,
 • aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri činnosti viazačov bremien.

Aktualizačnú odbornú prípravu viazača bremien vykonávame v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. Každý viazač bremien je povinný absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu minimálne 1 x za 5 rokov. Pokiaľ nedodržíte tento termín Váš preukaz stráca v zmysle zákona platnosť.

7. PONÚKAME VÁM

 • získanie preukazu viazača bremien
 • opakované školenia 1 x 12 mesiacov
 • aktualizačnú odbornú prípravu (zákon 124/2006 Z.z § 16. 1 x za 5 rokov)
 • vydanie duplikátu preukazu ZADARMO  ( len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti )
 • odborné poradenstvo v oblasti viazania a zavesovania bremien
 • automatické upozornenie na potrebu opakovaného vzdelávania alebo AOP v stanovených termínoch

Kompletný cenník školení a kurzov si môžete pozrieť v Cenníku školení alebo nás priamo kontaktovať.

kurz viazača bremien

Viazačský kurz musí absolvovať každá osoba ktorá viaže alebo uväzuje bremeno pomocou viazacích prostriedkov, ktorá nevlastní preukaz viazača bremien.