Cenník bezpečnostnotechnickej služby

Bezpečnostnotechnická služba (poskytovania služieb bezpečnostného technika)
Počet zamestnancov organizácie €/mesiac
Do 5 zamestnancov 30 €
Od 6 – 10 zamestnancov 50 €
Od 11 – 20 zamestnancov 70 €
Od 21 – 35 zamestnancov 90 €
Od 36 – 50 zamestnancov 140 €
Od 50 zamestnancov Dohodou
Dokumentácia BOZP
Základný balík dokumentácií BOZP
1. Smernica BOZP „Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“
2. Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
3. Opatrenia a postup v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, záchranných prác a evakuácie – TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN
4. Smernica BOZP „Určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom“
5. Základné zásady pri zamestnávaní mladistvých.
6. Základné zásady pri zamestnávaní žien
7. Smernica BOZP – Na určenie podmienok organizácie výchovy zamestnancov v oblasti BOZP
8. Smernica BOZP – Na poskytovanie OOPP
9. Smernica BOZP – Na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu
10. Smernica BOZP – Na kontrolu požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok
11. Smernica BOZP – Na určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti
12. Pokyn na určenie podmienok súvisiacich s fajčením v priestoroch spoločnosti
13. Všeobecné zásady bezpečného správania sa na pracovisku.
14. Posúdenie rizík – profesií
15. Zoznam OOPP pre jednotlivé profesie.
16. Evidenčná karta VTZ, Evidenčná karta elektrického spotrebiča.
17. Pravidlá pre vybavovanie pracovísk lekárničkami.
18. Prevádzkové poriadky
450 €

Pri objednaní služieb bezpečnostného technika + technika požiarnej ochrany => ZĽAVA 10%

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

Cenníky na mobile je nutné pred prezeraním stiahnuť! Stiahnuť cenník

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo