Záväzná prihláška

Pri vyplňovaní záväznej prihlášky používajte diakritiku, údaje v nej budú použité na Vašich preukazoch,dokladoch a certifikátoch.

Kurzy a školenia: *
Druh: *
 
 
 
 
 
Mesto konania kurzu a školenia: *
Dátum kurzu a školenia: *
Platba: *
Meno: *
Priezvisko: *
Dátum narodenia: *

Adresa trvalého bydliska:
Ulica: *
Číslo domu: *
Mesto: *
PSČ: *
Číslo vodičského preukazu: *
Skupiny vodičského oprávnenia: *

Váš e-mail: *
Telefónne číslo (najlepšie mobil): *
(Napríklad: +421903000000)
Zahraničné číslo(nepovinný údaj):

Údaje označené * sú povinné.

Svojim prihlásením sa na vybraný kurz potvrdzujem, že som psychicky a zdravotne spôsobilý/á a že netrpím nijakou mnou vedome zatajovanou fyzickou alebo psychickou poruchou, ktorá by ma robila nespôsobilým.
V zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov svojim prihlásením na kurz alebo školenie dávam súhlas vzdelávacej organizácii, aby sa moje osobné údaje použili na evidenciu a vydanie preukazu, dokladu, certifikátu.

Prihláška sa odosiela