KURZ na VZV, NZV obsluhy vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov s praktickými jazdami v nitre v termínoch

Kurz na VZV, NZV obsluhy vysokozdvižných a nízkozdvižných motorových a elektrických vozíkov môže absolvovať osoba staršia ako 18 rokov a zdravotne spôsobilá. Kurz na VZV, NZV obsahuje teoretickú časť a praktické jazdy na viacerých typoch vozíkoch. Ak máte záujem o kurz, treba sa najprv na kurz prihlásiť cez online prihlášku a hneď po prihlásení Vám na Vami zadaný e-mail príde potvrdenie o zaradení do kurzu, podrobné informácie o kurze a tlačivo pre Vášho obvodného lekára. Rozsah kurzu si môže zvoliť každý podľa potreby. Pre uchádzačov o prácu na Slovensku alebo v zahraničí odporúčame minimálne rozsah preukazu I,II,A,B,C,D,E,W1 (Môžete obsluhovať všetky typy VZV, NZV do nosnosti 5 ton). Po úspešnom absolvovaní kurzu Vám bude vydaný EU preukaz na obsluhu vysokozdvižných a nízkozdvižných motorových a elektrických  vozíkov. Ak budete mať záujem, vieme Vám zabezpečiť aj prácu.

1. Kurz na VZV,NZV (vysokozdvížné a nízkozdvižné vozíky)

 • Základný kurz na VZV, NZV pre všetky typy
  (Ak nemáte žiadny platný preukaz)
 • Rozširovací kurz na VZV, NZV pre všetky typy
  (Ak už máte platný preukaz a potrebujete doplniť ďalší typ)
 • Opakované školenie (max. 1 x za 24 mesiacov)
 • Aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., (1 x za 5 rokov)
 • Opakované školenie a aktualizačnú odbornú prípravu vykonávame podľa Vašich potrieb. Stačí sa telefonicky informovať na 0902 27 67 62.
 • Zákon 124/2006 Z.z., o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu s motorovým vozíkom len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz obsluhy motorových vozíkov pre danú triedu a druh motorového vozíka. Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť vždy pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.

2. Termíny a miesto kurzov

Kurz na VZV, NZV obsluhy vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov a praktické jazdy pre súkromné osoby vykonávame len v Nitre alebo v priestoroch objednávateľa. Aktuálne termíny sú vždy zverejnené na 6 najbližších kurzov. Kurzy vykonávame s 2 týždňovým intervalom vždy v sobotu.

Kurz na VZV (vysokozdvižné vozíky ) v najlepších cenách na Slovensku. Kurz obsahuje aj PRAKTICKÉ JAZDY s vlastnými vozíkmi ! získate EU certifikát.

Pracovné ponuky – Ihneď po kurze Vám nájdeme prácu ! 

Kurz na VZV (vysokozdvižné vozíky ) v najlepších cenách na Slovensku. Kurz obsahuje aj PRAKTICKÉ JAZDY s vlastnými vozíkmi ! získate EU certifikát.

3. Podmienky k prihláseniu sa na VZV kurz

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania) – Tlačivo pre lekársky posudok
 • aktuálna fotografia 3 x 3,5 cm – 1 ks
 • na všetky vozíky po druh W1 nie je podmienkou vlastniť vodičský preukaz

Aktuálne termíny kurzov sú uvedené vždy na webovej stránke a sú záväzné. Kurz sa vykonáva v priestoroch nášho školiaceho strediska. Uchádzač o získanie preukazu obsluhy motorových vozíkov sa musí prihlásiť cez online prihlášku najneskôr 2 dni pred kurzom aby si uchádzač stihol zabezpečiť aj potvrdenie od obvodného lekára o zdravotnej spôsobilosti. Na začiatku kurzu sa všetci uchádzači musia preukázať platným preukazom totožnosti.

4. Kurz na VZV, NZV v BOZP Danny Agency

 • reálne aj vykonávame praktické jazdy  (v sklade alebo na parkovisku pred skladom)
 • disponujeme vlastnými vysokozdvižnými a nízkozdvižnými vozíkmi
 • lektori  vlastnia potrebné osvedčenia a majú dlhoročnú prax 
 • kurz prebieha v klimatizovanej moderne vybavenej učebni s občerstvením a wifi
 • kurzy prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke
 • ihneď po úspešnom zvládnutí kurzu Vám vieme zabezpečiť pracovnú pozíciu BEZ POPLATKU !
 • kurz je vhodný aj pre ženy, v rokoch 2016-2019 ich 39 úspešne absolvovalo kurz

Postup pre prihlásenie na kurz obsluhy vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov

Treba vyplniť online prihlášku, po jej kompletnom vyplnení a odoslaní Vám obratom príde e-mail so všetkými podrobnými informáciami o kurze.

Upozornenie!

Úspešným absolvovaním kurzu u nás získate jediný platný vzor preukazu obsluhy motorových vozíkov podľa normy STN 26 8805

5. Priebeh a rozsah VZV kurzu

 • kurz na VZV, NZV začíname vždy v sobotu podľa zverejnených termínov
 • začiatok kurzu je od 08:30 na Štúrova 155, Nitra (areál stavebnín Kartel Nitra)
 • treba si priniesť so sebou potvrdenie od lekára a 1 ks fotografie 3 x 3,5 cm
 • platba kurzu je možná v hotovosti na mieste, platobnou kartou alebo pre firmy platba prevodom na účet

 

Rozsah kurzu závisí len od Vás aký si vyberiete. Rozdelenie všetkých typov vozíkov nájdete nižšie.Triedy I. a II. a druhy motorových vozíkov  A, B, C, D, E, W1, W2G. Podrobné informácie o jednotlivých triedach a druhoch Vám radi poskytneme na 0902 27 67 62.

6. Absolvovaním VZV kurzu u nás získate

 • kompletnú kvalifikáciu potrebnú pre prácu obsluhy motorových vozíkov
 • možnosť zamestnať sa ako obsluha motorových vozíkov v rámci celej SR alebo Európskej únie
 • praktické zručnosti s vedením vysokozdvižných vozíkov, ktoré budete vedieť okamžite uplatniť v praxi
 • množstvo užitočných a zaujímavých informácií
 • EU Preukaz obsluhy motorových vozíkov

7. Rozdelenie motorových vozíkov podľa pohonu

 • Trieda I. – vozíky elektrické (akumulátorové)
 • Trieda II. – vozíky so spaľovacím motorom (Benzín, Diesel, LPG, CNG)

E-shop viazacieprostriedky.sk

Ponúkame Vám kompletnú ponuku viazacích, závesných prostriedkov a príslušenstva v najlepších cenách na Slovensku. Textilné viazacie prostriedky, závesné prostriedky v triede oceli 8 a 10, pevnostné reťaze, pevnostné strmene, dopravné kužele, plastové reťaze na vymedzenie priestoru a ohraničenie nebezpečenstva a ďalšie.

Kurz na VZV (vysokozdvižné vozíky ) v najlepších cenách na Slovensku. Kurz obsahuje aj PRAKTICKÉ JAZDY s vlastnými vozíkmi ! získate EU certifikát.

8. Rozdelenie vozíkov podľa druhu riadenia

 • A – plošinové, nízkozdvižné, vlečné a tlačné ručne vedené
 • B – plošinové, nízkozdvižné, vlečné a tlačné s pákovým riadením
 • C – plošinové, nízkozdvižné, vlečné a tlačné s volantovým riadením
 • D – vysokozdvižné ručne vedené
 • E – vysokozdvižné s pákovým riadením
 • W1 – vysokozdvižné s volantovým riadením do nosnosti 5t
 • W2 – vysokozdvižné s volantovým riadením s nosnosťou nad 5t
 • G – vysokozdvižné so zdvíhacou plošinou

9. Ďalej Vám ponúkame

 • získanie preukazu na obsluhu motorových vozíkov všetkých tried a druhov
 • rozšírenie preukazu obsluhy motorových vozíkov o ďalšie typy vozíkov
 • vydanie duplikátu preukazu ZADARMO (len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti)
 • opakované školenie obsluhy VZV, NZV na predĺženie platnosti preukazu  (max. 1 x 24 mesiacov)
 • aktualizačnú odbornú prípravu (zákon 124/2006 Z.z § 16. min. 1 x za 5 rokov)
 • vystavenie preukazu najnovšieho vzoru (akceptovaného v krajinách EU)

Postup pre prihlásenie sa na VZV kurz

Treba vyplniť online prihlášku, po jej kompletnom vyplnení a odoslaní Vám obratom príde e-mail so všetkými podrobnými informáciami o kurze.

Takto to vyzerá na našich VZV kurzoch