Záväzné termíny kurzov

Bližšie informácie získate na čísle +421 902 27 67 62 alebo e-mailom

Prečo si vybrať nás

Máme bohaté skúsenosti

Hovoria za nás stovky úspešne dokončených projektov a dlhodobé spolupráce s našimi klientmi.

Odborne Vám poradíme

Školíme aj úplných začiatočníkov, takže sa nemusíte bát, že by ste niečomu nerozumeli. Všetko Vás naučíme.

Individuálny prístup

Ku každému nášmu zákazníkovy pristupujeme individuálne a venujeme mu plnú pozornosť, tak aby si z kurzu odniesol všetky informácie.

Dôležité oznamy / upozornenia

Vyhláška Ministerstva stavebníctva č. 77/1965 Zb. o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov (ďalej „vyhláška č. 77/1965 Zb.“) bola vydaná ako vykonávací predpis k zákonu č. 65/1961Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej „BOZP“). Zákon č. 65/1961 Zb. o BOZP dňom 01. 01. 1966 zrušený zákonom č. 65/1965 Zb., týmto dňom zároveň sa stala neúčinnou aj vyhláška č. 77/1965 Zb. Podotýkame, že ak strojník predloží strojnícky preukaz vydaný podľa vyhlášky č. 77/1965 Zb. pri inšpekcii práce alebo pri vyšetrovaní pracovného úrazu, predloženým preukazom nie sú splnené požiadavky § 16 ods. 1 písm. b) zákona č.124/2006 Z. z. Ak máte záujem o vydanie platného dokladu obsluhy stavebných strojov (záchranu preukazu) kontaktujte nás.

V čase platnosti vyhlášky č. 77/1965 Zb., t. j. do 01.01.1966 udeliť oprávnenie na obsluhu stavebného stroja a vydať o tom preukaz malo v pôsobnosti Ministerstvo stavebníctva alebo ním poverený orgán. ÚVS založený 16.03.1970, ÚVS ŠPO zriadený 25.02.1999 a ani ÚVS s. r. o. zapísaný do OR SR dňa 25.04.2001 nemohli byť Ministerstvom stavebníctva poverené ako orgány na vydávanie preukazov v zmysle § 9 ods. 1 vyhlášky č. 77/1965 Zb.,  v čase ich vzniku bola už neplatná.

strojnicky preukaz UVS-Neplatný

Úspešným absolvovaním kurzu u nás získate jediný platný vzor preukazu obsluhy motorových vozíkov podľa normy STN 26 8805.

preukaz vzv -Platný vzor

Obchodní partneri

Kancelária

BOZP Danny Agency s.r.o.,
Štúrova 1953/155
areál Stavebnín Kartel Nitra
949 01 Nitra

kancelária BOZP Danny Agency-www.bozpslovakia.sk

Kontakt
+421 902 27 67 62

Napíšte nám