BOZP – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

BOZP školenie pre svojich zamestnancov je jednou zo základných povinností zamestnávateľa. Ak máte minimálne jedného zamestnanca, podľa § 21 zákona č. 124/2006 Z.z., máte povinnosť zabezpečiť bezpečnostno-technickú službu, prostredníctvom vlastných bezpečnostných technikov, alebo oprávneného dodávateľa.

Vstupné oboznamovanie z BOZP musia absolvovať všetci zamestnanci:

Oboznamovanie pre zamestnancov pracujúcich vo výškach musia absolvovať všetci zamestnanci:

BOZP školenie sa musia uskutočňovať v pracovnej dobe a náklady s nimi spojené je povinný znášať zamestnávateľ. Predpisov súvisiacich s bezpečnosťou pri práci je veľké množstvo. Naše školenia prispôsobujeme na mieru zákazníkovi a preberáme len predpisy, ktoré priamo súvisia s činnosťou firmy.

Vykonávame školenia z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Základný balík dokumentácie BOZP obsahuje:

Základný balík činností obsahuje:

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo