BOZP – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

BOZP školenie pre svojich zamestnancov je jednou zo základných povinností zamestnávateľa. Túto povinnosť ustanovuje zákon 124/2006 Z.z. o BOZP.

BOZP ŠKOLENIE Z BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI MUSIA ABSOLVOVAŤ VŠETCI ZAMESTNANCI:

BOZP školenie sa musia uskutočňovať v pracovnej dobe a náklady s nimi spojené je povinný znášať zamestnávateľ. Predpisov súvisiacich s bezpečnosťou pri práci je veľké množstvo. Naše školenia prispôsobujeme na mieru zákazníkovi a preberáme len predpisy, ktoré priamo súvisia s činnosťou firmy.

VYKONÁVAME ŠKOLENIA Z BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

DOKUMENTÁCIA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

ZÁKLADNÝ BALÍK DOKUMENTÁCIÍ BOZP SA SKLADÁ :

CENNÍK POSKYTOVANIA SLUŽIEB AUTORIZOVANÉHO BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA

Poskytovanie služieb Autorizovaného  bezpečnostného technika
Počet zamestnancov organizácie€/mesiac
Do 5 zamestnancov20 €
Od 6 – 10 zamestnancov25 €
Od 11 – 20 zamestnancov30 €
Od 21 – 35 zamestnancov40 €
Od 36 – 50 zamestnancov60 €
Od 50 zamestnancovDohodou
Dokumentácia Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Základný balík180 €

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo