Cenník revízií zdvíhacích zariadení

BOZP Danny Agency s.r.o.,
TYP ZARIADENIA CENA ZA ZARIADENIE TERMÍN ODBORNEJ PREHLIADKY TERMÍN ODBORNEJ SKÚŠKY POZNÁMKA
Odborné prehliadky a skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení (Vyhláška 508/2009 Z.z., STN 27 0142)
Mostové žeriavy elektrické do 5 t od 70 ,- € 1x za 24 ¹ mesiacov 1x za 48 ¹ mesiacov Skupina: Aa
Mostové žeriavy elektrické do 20 t od 85 ,- € 1x za 24 ¹ mesiacov 1x za 48 ¹ mesiacov Skupina: Aa
Vežové žeriavy podľa nosnosti od 90 ,- € 1x za 12 mesiacov 1x za 24 mesiacov Skupina: Aa
Mobilné žeriavy (Autožeriav) podľa nosnosti od 90 ,- € 1x za 12 mesiacov 1x za 24 mesiacov Skupina: Aa
Nakladací žeriav (Hydraulická a mechanická ruka) od 60 ,- € 1x za 12 mesiacov 1x za 24 mesiacov Skupina: Aa
Odborná prehliadka trvalej žeriavovej dráhy od 45 ,- € 1x za 12 mesiacov 1x za 24 mesiacov  –
Pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom a s  výškou zdvihu nad 1,5 m s ŠPZ od 80 ,- € 1x za 12 mesiacov 1x za 24 mesiacov Skupina: Ab
Pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom a s  výškou zdvihu nad 1,5 m bez ŠPZ od 50 ,- € 1x za 12 mesiacov 1x za 24 mesiacov Skupina: Ab
Portálové žeriavy (Kozové žeriavy) 60 ,- € 1x za 24 mesiacov 1x za 48 mesiacov Skupina: Aa,Ba
Konzolové žeriavy (Stĺpové otočné žeriavy) 60 ,- € 1x za 24 mesiacov 1x za 48 mesiacov Skupina: Aa,Ba
Elektrický kladkostroj od 50 ,- € 1x za 12 mesiacov 1x za 24 mesiacov Skupina: Aa,Ba
Ručný kladkostroj od 25-50 ,- € 1x za 12 mesiacov 1x za 24 mesiacov Skupina: Aa,Ba
Elektrický vrátok 35 ,- € 1x za 12 mesiacov 1x za 24 mesiacov Skupina: Aa,Ba
Zariadenie na zavesenie alebo uchopenia bremena napr. traverza, magnet, prísavkové zariadenia, kliešte, drapáky od 25-80 ,- € 1x za 12 mesiacov Skupina: Bc2
Zdvíhacia rampa, plošina, automobilové zdviháky od 40-60 ,- € 1x za 12 mesiacov Skupina: Bd
Zvislé posuvné brány s výškou zdvihu nad 2,7 m od 40-60 ,- € 1x za 12 mesiacov Skupina: Bf
Viazacie a závesné prostriedky napr. (laná, reťaze, textilné popruhy, pásy, háky, strmene, kliešte) od 4-40 ,- € 1x za 3 mesiace
1x za 6 mesiacov
1x za 12 mesiacov
Skupina: Ca
Materiálno technické zabezpečenie
Denník zdvíhacích zariadení 4 ,- € Ku každému zdvíhaciemu zariadeniu je potrebné priradiť denník zdvíhacích zariadení Formát : A4,
Prenájom záťaží, viazacích a závesných prostriedkov
Prenájom 1 tony záťaží ( minimálne na 3 dni ) Na dopyt
Ďalší začatí deň ( čiže napríklad 4 deň ) Na dopyt
Nakládka záťaží ( 15 min ) Na dopyt
Viazacie a závesné prostriedky ( laná, reťaze, popruhy, pásy, háky ) Na dopyt
Celkovo disponujeme 30 tonami záťaží. Prenájom je možný po celom území Slovenskej a Českej republike.
1) Pre trvalé žeriavové dráhy, pre stavebné žeriavy, mobilné žeriavy (cestné výložníkové), lanové žeriavy, nakladacie žeriavy (hydraulické ruky), železničné žeriavy a pre žeriavy v horúcom alebo v agresívnom prostredí je lehota
– odborných prehliadok jeden rok,
– odborných skúšok dva roky.

Cenníky na mobile je nutné pred prezeraním stiahnuť! Stiahnuť cenník

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo