Cenník školení a kurzov

 

DRUH ŠKOLENIA / KURZUCENA ZA OSOBUZÍSKATETERMÍN OPAKOVANIA
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI A OCHRANA PRED POŽIARMI (SAFETY AND HEALTH AT WORK, FIRE PROTECTION)
Školenia zamestnancov z BOZP25 €Záznam1 x do 24 mesiacov
Školenie zamestnancov z ochrany pred požiarmi20 €Záznam1 x do 24 mesiacov
Protipožiarne hliadky15 €Záznam1 x do 12 mesiacov
KURZ OBSLUHY MOTOROVÝCH A ELEKTRICKÝCH VOZÍKOV (LICENCE FORKLIFT)
Kurz obsluhy nízkozdvižných vozíkov- I-A,B,C70 €EU preukaz
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,W195 €EU preukaz
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,C,D,W1105 €EU preukaz
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,W1125 €EU preukaz
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,E,W1, Odporúčame na Slovensko! AKCIA 145 € 125 €EU preukaz
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,E,W1,W2, AKCIA 185 € 155 €EU preukaz
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,E,W1,W2,G, Odporúčame do zahraničia! AKCIA 225 € 190 €EU preukaz
Rozšírenie preukazu o ďalšiu triedu alebo druh50 €EU preukaz
Opakované školenie obsluhy vysokozdvižných vozíkov20 €Potvrdenie1 x do 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava obsluhy vysokozdvižných vozíkov30 €Potvrdenie1 x do 5 rokov
Duplikát EU preukazu, (len ak bol vydaný v našej spoločnosti)0 €EU preukaz
KURZ STROJNÍKOV VYBRANÝCH STAVEBNÝCH STROJOV (OPERATOR LICENCE FOR BUILDING MACHINES)
Kurz strojníkov stavebných strojov 1 kategória, napríklad 1C90 €EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 2 kategórie, napríklad 1B+1C170 €EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 3 kategórie, napríklad 1A+1B+1C Odporúčame! AKCIA 250 €  220 €EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 4 kategórie, napríklad 1A+1B+1C+2B, AKCIA 320 € 270 €EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 5 kategórií, napríklad 1A+1B+1C+1G+2B, AKCIA 380 € 320 €EU certifikát/Doklad
Rozšírenie dokladu o ďalší druh stroja, zariadenia80 €EU certifikát/Doklad
Opakované školenie strojníkov stavebných strojov25 €Záznam/Potvrdenie1 x do 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava strojníkov stavebných strojov30 €Záznam/Osvedčenie1 x do 5 rokov
Duplikát dokladu, certifikátu (len ak bol vydaný v našej spoločnosti)0 €EU certifikát/Doklad
Kondičné jazdy na traktorbágri NEW HOLLAND B115C30 €
KURZ OBSLUHY( ŽERIAVNIKOV ) ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ
Kurz žeriavnika Nakladacích žeriavov  (Hydraulická ruka)65 €Doklad
Kurz žeriavnika Mostových žeriavov (Halových žeriavov)65 €Doklad
Kurz žeriavnika Portálových žeriavov60 €Doklad
Kurz žeriavnika Stĺpových otočných žeriavov60 €Doklad
Kurz žeriavnika Konzolových žeriavov60 €Doklad
Kurz žeriavnika Kontajnerových ramenových nakladačov, nosičov55 €Doklad
Opakované školenie žeriavnikov20 €Potvrdenie1 x do 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava žeriavnikov30 €Osvedčenie1 x do 5 rokov
Duplikát preukazu, dokladu (len ak bol vydaný v našej spoločnosti)0 €Preukaz/Doklad
KURZ OBSLUHY PRACOVNÝCH PLOŠÍN bez ŠPZ – NOŽNICOVÉ, KĹBOVÉ, PRÍPOJNÉ (LICENCE WORK PLATFORMS)
Kurz obsluhy pohyblivých  pracovných plošín (bez ŠPZ)65 €Doklad
Opakované školenie obsluhy pohyblivých pracovných plošín (bez ŠPZ)15 €Záznam1 x do 12 mesiacov
Duplikát dokladu (len v prípade ak bol vydaný v našej spoločnosti)0 €Doklad
Vydanie EU certifikátu 1A, 1B, 3A, 3B, PAV, MCWP30 €EU certifikát
KURZ VIAZAČA BREMIEN (LICENCE LOAD BINDER)
Kurz viazača bremien42 €Preukaz
Opakované školenie viazača bremien20 €Záznam/Potvrdenie1 x do 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava viazača bremien30 €Záznam/Potvrdenie1 x do 5 rokov
Duplikát preukazu (len v prípade ak bol vydaný v našej spoločnosti)0 €Preukaz
KURZ OBSLUHY ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ sk. Ba2, Bb, Bc1, Bc2, Bd1, Bd2, Bd3, Bd4, Bf
Ba2- Vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien55 €Doklad1 x do 24 mesiacov
Bb- Zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladacie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu 55 € Doklad1 x do 24 mesiacov
Bc1- Zdvíhacie ústrojenstvá na manipuláciu s kontajnerom ISO 45 € Doklad1 x do 24 mesiacov
Bc2- Zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napr. magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a) 45 € Doklad1 x do 24 mesiacov
Bd1- Zdvíhacia rampa 45 € Doklad1 x do 24 mesiacov
Bd2- Zdvíhacia plošina 45 € Doklad1 x do 24 mesiacov
Bd3- Stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie 45 € Doklad1 x do 24 mesiacov
Bd4- Zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu 45 € Doklad1 x do 24 mesiacov
Bf- Zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m 30 € Doklad1 x do 24 mesiacov
Opakované školenie obsluhy zdvíhacích zariadení20 €Záznam/Potvrdenie1 x do 24 mesiacov
Duplikát dokladu (len ak bol vydaný v našej spoločnosti)0 €Doklad
KURZ LEŠENÁROV / Montáž a demontáž lešenia /
Základný kurz lešenárov (na vybrané 3 druhy lešenia)100 €Preukaz
Opakované školenie lešenárov30 €Záznam/Potvrdenie1 x do 12 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava lešenárov50 €Záznam/Potvrdenie1 x do 5 rokov
Každý ďalší druh lešenia20 €Preukaz
ŠKOLENIE PRÁCE VO VÝŠKACH A NAD VOĽNOU HĹBKOU ( LICENCE WORK TO HEIGHTS )
Školenie pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou25 €Doklad1 x do 12 mesiacov
Duplikát dokladu (len ak bol vydaný v našej spoločnosti)0 €Doklad
ŠKOLENIE PILČÍKOV NA OBSLUHU MOTOROVEJ PÍLI  
Základný kurz pilčíkov130 €Preukaz
Opakované školenie pilčíkov30 €Záznam/Potvrdenie1 x do 12 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava pilčíkov50 €Záznam/Potvrdenie1 x do 5 rokov
ADMINISTRATÍVNE A PREPRAVNÉ NÁKLADY
Poštovné a balné3,50,- €
Prepravné náklady0,50,- €/ km
(v cene za kurz je zahrnuté vydanie preukazu, dokladu)

Cenníky na mobile je nutné pred prezeraním stiahnuť! Stiahnuť cenník

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo