Cenník školení a kurzov 2024

 

DRUH ŠKOLENIA / KURZU CENA ZA OSOBU ZÍSKATE TERMÍN OPAKOVANIA
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI A OCHRANA PRED POŽIARMI (SAFETY AND HEALTH AT WORK, FIRE PROTECTION)
Oboznamovanie bozp (školenia) zamestnancov z BOZP 20 € Záznam 1 x do 36 mesiacov
Opakované oboznamovanie (školenia) zamestnancov z BOZP 20 € Záznam 1 x do 36 mesiacov
Vedúci zamestnanci z BOZP 15 € Záznam 1 x do 36 mesiacov
Zástupcovia zamestnancov z BOZP 15 € Záznam 1 x do 36 mesiacov
Školenie obsluhy krovinorezov a vyžínačov 30 € Záznam 1 x do 36 mesiacov
Školenie pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou 20 € Záznam 1 x do 12 mesiacov
ŠKOLENIE OCHRANY PRED POŽIARMI 
Školenie zamestnancov z ochrany pred požiarmi 15 € Záznam 1 x do 24 mesiacov
Opakované školenie zamestnancov z ochrany pred požiarmi 15 € Záznam 1 x do 24 mesiacov
Vedúci zamestnanci z ochrany pred požiarmi 15 € Záznam 1 x do 24 mesiacov
KURZ OBSLUHY MOTOROVÝCH A ELEKTRICKÝCH VOZÍKOV (LICENCE FORKLIFT)
Kurz obsluhy nízkozdvižných vozíkov- I-A,B,C 90 € EU preukaz
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,W1 105 € EU preukaz
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,C,D,W1 125 € EU preukaz
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,E,W1, Odporúčame na Slovensko! AKCIA  165 € 145 € EU preukaz
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,E,W1,W2, AKCIA  225 € 185 € EU preukaz
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,E,W1,G, AKCIA  225 € 185 € EU preukaz
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,E,W1,W2,G, Odporúčame do zahraničia! AKCIA  255 € 225 € EU preukaz
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,E,W1,W2,G, Z, AKCIA  320 € 265 € EU preukaz
Rozšírenie preukazu o ďalšiu triedu alebo druh 50 € EU preukaz
Oboznamovanie (opakované školenie) obsluhy motorových vozíkov 25 € Potvrdenie 1 x do 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava obsluhy motorových vozíkov 40 € Potvrdenie 1 x do 5 rokov
Duplikát EU preukazu, (len ak bol vydaný v našej spoločnosti) 0 € EU preukaz
KURZ STROJNÍKOV VYBRANÝCH STAVEBNÝCH STROJOV (OPERATOR LICENCE FOR BUILDING MACHINES)
Kurz strojníkov stavebných strojov 1 kategória, napríklad 1C 90 € EU doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 2 kategórie, napríklad 1B+1C 170 € EU doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 3 kategórie, napríklad 1A+1B+1C Odporúčame! AKCIA  250 €  220 € EU doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 4 kategórie, napríklad 1A+1B+1C+2B, AKCIA  320 € 270 € EU doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 5 kategórií, napríklad 1A+1B+1C+1G+2B, AKCIA  380 € 320 € EU doklad
Rozšírenie dokladu o ďalší druh stavebného stroja, zariadenia 80 € EU doklad
Obsluha paletizačných vidlíc na stavebnom stroji, Odporúčame! 50 € Doklad
Obsluha zdvíhacieho zariadenia na stavebnom stroji, Odporúčame! 30 € Doklad
Oboznamovanie (opakované školenie) strojníkov stavebných strojov 25 € Záznam/Potvrdenie 1 x do 36 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava strojníkov stavebných strojov 40 € Záznam/Osvedčenie 1 x do 5 rokov
Duplikát dokladu, certifikátu (len ak bol vydaný v našej spoločnosti) 0 € EU doklad
KURZ OBSLUHY( ŽERIAVNIKOV ) ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ
Kurz žeriavnika Nakladacích žeriavov  (Hydraulická ruka) 65 € Doklad
Kurz žeriavnika Mostových žeriavov (Halových žeriavov) 65 € Doklad
Kurz žeriavnika Portálových žeriavov 60 € Doklad
Kurz žeriavnika Stĺpových otočných žeriavov 60 € Doklad
Kurz žeriavnika Konzolových žeriavov 60 € Doklad
Kurz žeriavnika Kontajnerových ramenových nakladačov, nosičov 55 € Doklad
Oboznamovanie (opakované školenie) žeriavnikov 25 € Potvrdenie 1 x do 36 mesiacov
Duplikát preukazu, dokladu (len ak bol vydaný v našej spoločnosti) 0 € Preukaz/Doklad
KURZY OBSLUHY MOBILNÝCH A VEŽOVÝCH ŽERIAVOV
Kurz obsluhy mobilných žeriavov (autožeriavov), v cene sú zahrnuté všetky poplatky 250 € Preukaz
Kurz obsluhy stavebných vežových žeriavov, v cene sú zahrnuté všetky poplatky 250 € Preukaz
Oboznamovanie (opakované školenie) žeriavnikov mobilných a vežových žeriavov 30 € Záznam/Potvrdenie 1 x do 36 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava žeriavnikov mobilných a vežových žeriavov 50 € Osvedčenie 1 x do 5 rokov
EU certifikát (len počas absolvovania základného kurzu) 100 € EU Certifikát
Duplikát (len po preukázaní platnej kópie preukazu ) 50 € Preukaz
KURZ OBSLUHY PRACOVNÝCH PLOŠÍN BEZ ŠPZ – NOŽNICOVÉ, KĹBOVÉ, PRÍPOJNÉ (LICENCE WORK PLATFORMS)
Kurz obsluhy pohyblivých  pracovných plošín (bez ŠPZ) platnosť na Slovensku 65 € Doklad
Kurz obsluhy pohyblivých  pracovných plošín (bez ŠPZ) platnosť v celej EU/Slovensko 120 €  EU doklad
Opakované školenie obsluhy pohyblivých pracovných plošín (bez ŠPZ) 20 € Záznam 1 x do 12 mesiacov
Duplikát dokladu (len v prípade ak bol vydaný v našej spoločnosti) 0 € Doklad
KURZ OBSLUHY PRACOVNÝCH PLOŠÍN S MOTORICKÝM POHONOM S VÝŠKOU ZDVIHU NAD 1,5 m s ŠPZ 
Kurz obsluhy pracovných plošín s motorickým pohonom s výškou zdvihu nad 1,5 m, s ŠPZ, v cene sú zahrnuté všetky poplatky 250 € Preukaz
Opakované školenie obsluhy pohyblivých pracovných plošín 30 € Záznam/Potvrdenie 1 x do 12 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava obsluhy pohyblivých pracovných plošín 50 € Osvedčenie 1 x do 5 rokov
EU certifikát (len počas absolvovania základného kurzu) 100 € EU Certifikát
Duplikát (len po preukázaní platnej kópie preukazu ) 50 € Preukaz
KURZ VIAZAČA BREMIEN (LICENCE LOAD BINDER)
Kurz viazača bremien 60 € Preukaz
Oboznamovanie (opakované školenie) viazača bremien 25 € Záznam/Potvrdenie 1 x do 36 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava viazača bremien 40 € Záznam/Potvrdenie 1 x do 5 rokov
Duplikát preukazu (len v prípade ak bol vydaný v našej spoločnosti) 0 € Preukaz
ZVÝHODNENÉ BALÍČKY ŠKOLENÍ
Základný kurz viazač bremien+nakladací žeriav (hydraulická ruka) 125 €  110 € Preukaz/Doklad
Základný kurz viazač bremien+mostový žeriav (halový) 125 €  110 € Preukaz/Doklad
KURZ OBSLUHY ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ sk. Ba2, Bb, Bc1, Bc2, Bd1, Bd2, Bd3, Bd4, Bf
Ba2- Vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien 55 € Doklad
Bb- Zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladacie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu  55 €  Doklad
Bc1- Zdvíhacie ústrojenstvá na manipuláciu s kontajnerom ISO  45 €  Doklad
Bc2- Zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napr. magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a)  45 €  Doklad
Bd1- Zdvíhacia rampa  45 €  Doklad
Bd2- Zdvíhacia plošina  45 €  Doklad
Bd3- Stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie  45 €  Doklad
Bd4- Zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu  45 €  Doklad
Bf- Zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m  30 €  Doklad
Oboznamovanie (opakované školenie) obsluhy zdvíhacích zariadení 20 € Záznam/Potvrdenie 1 x do 36 mesiacov
Duplikát dokladu (len ak bol vydaný v našej spoločnosti) 0 € Doklad
KURZ LEŠENÁROV / Montáž a demontáž lešenia /
Základný kurz lešenárov (druhy lešenia B,C,D) 100 € Preukaz
Základný kurz lešenárov (druhy lešenia A,B,C,D) Najpoužívanejšie v stavebníctve! 130 € Preukaz
Základný kurz lešenárov (druhy lešenia A,B,C,D,F) 160 € Preukaz
Opakované školenie lešenárov 30 € Záznam/Potvrdenie 1 x do 12 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava lešenárov 50 € Záznam/Potvrdenie 1 x do 5 rokov
Každý ďalší druh lešenia 40 € Preukaz
ŠKOLENIE PILČÍKOV NA OBSLUHU MOTOROVEJ PÍLI  
Základný kurz pilčíkov 130 € Preukaz
Opakované školenie pilčíkov 30 € Záznam/Potvrdenie 1 x do 36 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava pilčíkov 50 € Záznam/Potvrdenie 1 x do 5 rokov
ADMINISTRATÍVNE A PREPRAVNÉ NÁKLADY
Poštovné a balné 5 €
Prepravné náklady 0,50 €/ km
(v cene za kurz je zahrnuté vydanie preukazu, dokladu)

Cenníky na mobile je nutné pred prezeraním stiahnuť! Stiahnuť cenník

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo