Kurz pilčíkov, obluha motorovej píly

Kurz pilčíkov ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

Kurz pilčíkov ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti  môže absolvovať osoba staršia ako 18 rokov a zdravotne spôsobilá. Kurz pilčíkov je určený pre tých, ktorí manipulujú s drevnou hmotou pri inej činnosti ako pri ťažbe dreva. Školenie zahŕňa poučenie o všetkých súvisiacich rizikách. Účastníci kurzu pilčíka ručnej motorovej reťazovej píly (RMRP) získajú teoretické a praktické vedomosti potrebné pri výkone pilčíkov. Počas kurzu získajú zručnosti správneho pílenia počas inej činnosti ako pri ťažbe dreva, techniky rezov a oboznámia a so správnou manipuláciou s drevnou hmotou pri inej činnosti ako pri ťažbe dreva. Po úspešnom absolvovaní kurzu Vám bude vydaný Preukaz obsluhy motorovej píly pri inej činnosti v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

1. KURZ pilčíkov ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

 • Základný kurz pilčíkov
  (Ak nemáte žiadny platný preukaz)
 • Oboznamovanie (opakované školenie min. 1 x do 36 mesiacov)
 • Aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., (1 x do 5 rokov)
 • Opakované školenie a aktualizačnú odbornú prípravu vykonávame podľa Vašich potrieb. Stačí nás navštíviť od pondelka do piatka v čase od 8:00 do 15:00. Treba si priniesť originál preukaz alebo doklad. K aktualizačnej odbornej príprave je potrebné priniesť aj potvrdenie od lekára. 
 • Zákon 124/2006 Z.z., o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu s motorovou pílou len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz obsluhy motorovej píly pri inej činnosti. Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť vždy pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.

2. TERMÍNY A MIESTO KURZOV

Kurz pilčíkov vykonávame len v Nitre alebo v priestoroch objednávateľa. Kurzy vykonávame podľa aktuálnej kapacity. Podrobné informácie Vám radi poskytneme na +421 911 263 510.

3. PODMIENKY ÚČASTI NA KURZE PILČÍKOV

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania) – Tlačivo pre lekársky posudok
 • aktuálna fotografia 3 x 3,5 cm – 1 ks

4. PRIEBEH A ROZSAH KURZU PILČÍKA

 • vydanie preukazu ihneď po úspešnom absolvovaní kurzu
 • treba si priniesť so sebou potvrdenie od lekára a 1 ks fotografie 3 x 3,5 cm
 • platba kurzu je možná v hotovosti na mieste alebo pre firmy platba prevodom vopred na účet

E-SHOP – VIAZACIEPROSTRIEDKY.SK

Nájdete tam kompletnú ponuku viazacích, závesných prostriedkov a príslušenstva v najlepších cenách na Slovensku. Textilné viazacie prostriedky, závesné prostriedky v triede oceli 8 a 10, pevnostné reťaze, pevnostné strmene a ďalšie.

5. OPAKOVANÉ OBOZNAMOVANIE A AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA

Opakované oboznamovanie každých 36 mesiacov v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z.,

Aktualizačná odborná príprava každých 5 rokov v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z.z.,

6.AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA SA SKLADÁ

 • zmeny v požiadavkách týkajúcich sa výkonu činnosti pilčíka
 • aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci s motorovou pílou pri inej činnosti

Aktualizačnú odbornú prípravu viazača bremien vykonávame v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z., Každý pilčík je povinný absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu minimálne 1 x do 5 rokov. Pokiaľ nedodržíte tento termín Váš preukaz stráca v zmysle zákona platnosť.

7.PONÚKAME VÁM

 • získanie preukazu pilčíka
 • oboznamovanie (opakované školenia) pre pilčíkov 1 x do 36 mesiacov
 • aktualizačnú odbornú prípravu (zákon 124/2006 Z.z., § 16. 1 x do 5 rokov)
 • vydanie duplikátu preukazu ZADARMO (len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti)
 • automatické upozornenie na potrebu opakovaného vzdelávania alebo AOP v stanovených termínoch

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo