Cenník technika požiarnej ochrany

Cenník poskytovania služieb technika požiarnej ochrany

Cenník poskytovania služieb technika požiarnej ochrany
Počet zamestnancov organizácie €/mesiac
Do 5 zamestnancov 30 €
Od 6 – 10 zamestnancov 50 €
Od 11 – 20 zamestnancov 70 €
Od 21 – 35 zamestnancov 90 €
Od 36 – 50 zamestnancov 140 €
Od 50 zamestnancov Dohodou
Dokumentácia ochrany pred požiarmi
Základný balík dokumentácií OPP
1. Požiarna identifikačná karta
2. Požiarne poplachové smernice
3. Požiarny poriadok
4. Tabuľky protipožiarnej hliadky pracoviska
5. Požiarnu knihu
6. Pokyny pre ohlasovňu požiarov
7. Pokyny pre zabezpečenie požiarnej ochrany v mimopracovnom čase
8. Dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok pracovísk
9. Dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
10. Záznamy o vykonanom školení protipožiarnej hliadky a vedúcich
250 €

Pri objednaní služieb ABT + technika požiarnej ochrany => ZĽAVA 10%

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

Cenníky na mobile je nutné pred prezeraním stiahnuť! Stiahnuť cenník

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo