ZÁKLADNÝ KURZ OBSLUHY VYSOKOZDVIŽNÝCH A NÍZKOZDVIŽNÝCH VOZÍKOV ( VZV, NZV ) 

Termíny kurzov:     18.11.2017 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
02.12.2017 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
16.12.2017 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
13.01.2018 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
27.01.2018 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
10.02.2018 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
Začiatok kurzu:09:00 hod.
Miesto konania:     BOZP Danny Agency s.r.o., Štúrova 155, 949 01 Nitra
Platba:     Bankovým prevodom vopred alebo hotovosťou na mieste

OPAKOVANÉ ŠKOLENIE A AKTUALIZAČNÚ ODBORNÚ PRÍPRAVU OBSLUHY MOTOROVÝCH VOZÍKOV Vám vykonáme podľa Vašich potrieb. Stačí sa telefonicky informovať a objednať na 0950 50 22 57.

Prihláste sa na kurz obsluhy vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov
Online prihláškou: https://www.bozpslovakia.sk/prihlaska/

ZÁKLADNÝ KURZ OBSLUHY ( STROJNÍKOV ) STAVEBNÝCH STROJOV

Termíny kurzov:     17.11.2017 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
01.12.2017 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
15.12.2017 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
12.01.2018 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
26.01.2018 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
09.02.2018 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
Začiatok kurzu:     08:30 hod.
Miesto konania:     BOZP Danny Agency s.r.o., Štúrova 155, 949 01 Nitra
Platba:     Bankovým prevodom vopred alebo hotovosťou na mieste

OPAKOVANÉ ŠKOLENIE A AKTUALIZAČNÚ ODBORNÚ PRÍPRAVU STROJNÍKOV STAVEBNÝCH STROJOV Vám vykonáme podľa Vašich potrieb. Stačí sa telefonicky informovať a objednať na 0950 50 22 57.

Prihláte sa na kurz strojníkov obsluhy stavebných strojov
Online prihláškou: https://www.bozpslovakia.sk/prihlaska/

ZÁKLADNÝ KURZ ŽERIAVNIKOV MOSTOVÝCH,STĹPOVÝCH,PORTÁLOVÝCH ŽERIAVOV, HYDRAULICKÝCH RÚK, PRACOVNÝCH VYSOKOZDVIŽNÝCH PLOŠÍN BEZ ŠPZ

Termíny kurzov:     16.11.2017 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
30.11.2017 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
14.12.2017 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
11.01.2018 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
25.01.2018 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
08.02.2018 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
Začiatok kurzu:     08:00 hod.
Miesto konania:     BOZP Danny Agency s.r.o., Štúrova 155, 949 01 Nitra
Platba:     Bankovým prevodom vopred alebo hotovosťou na mieste

OPAKOVANÉ ŠKOLENIE A AKTUALIZAČNÚ ODBORNÚ PRÍPRAVU OBSLUHY ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ Vám vykonáme podľa Vašich potrieb. Stačí sa telefonicky informovať a objednať na 0950 50 22 57.

Prihláste sa na kurz žeriavnikov zdvíhacích zariadení, žeriavov, plošín
Online prihláškou: https://www.bozpslovakia.sk/prihlaska/

ZÁKLADNÝ KURZ ŽERIAVNIKOV OBSLUHY VÝŠKOVÝCH VEŽOVÝCH  ALEBO MOBILNÝCH ŽERIAVOV (AUTOŽERIAVOV)

Termín kurzu:     02.12.2017
13.01.2018
10.02.2018
Začiatok kurzu:     09:00 hod.
Miesto konania:     BOZP Danny Agency s.r.o., Štúrova 155, 949 01 Nitra
Platba:     Bankovým prevodom vopred alebo hotovosťou na mieste

OPAKOVANÉ ŠKOLENIE A AKTUALIZAČNÚ ODBORNÚ PRÍPRAVU OBSLUHY VÝŠKOVÝCH VEŽOVÝCH  A MOBILNÝCH ŽERIAVOV (AUTOŽERIAVOV) Vám vykonáme podľa Vašich potrieb. Stačí sa telefonicky informovať a objednať na 0911 263 510.

Prihláste sa na kurz obsluhy vežových alebo mobilných žeriavov
Online prihláškou: https://www.bozpslovakia.sk/prihlaska/

ZÁKLADNÝ KURZ OBSLUHY POHYBLIVÝCH PRACOVNÝCH PLOŠÍN NA AUTOMOBILOVOM PODVOZKU S VÝŠKOU ZDVIHU NAD 1,5 m

Termín kurzu:     02.12.2017
13.01.2018
10.02.2018
Začiatok kurzu:     09:00 hod.
Miesto konania:     BOZP Danny Agency s.r.o., Štúrova 155, 949 01 Nitra
Platba:     Bankovým prevodom vopred alebo hotovosťou na mieste

OPAKOVANÉ ŠKOLENIE A AKTUALIZAČNÚ ODBORNÚ PRÍPRAVU OBSLUHY POHYBLIVÝCH PRACOVNÝCH PLOŠÍN NA AUTOMOBILOVOM PODVOZKU S VÝŠKOU ZDVIHU NAD 1,5 m Vám vykonáme podľa Vašich potrieb. Stačí sa telefonicky informovať a objednať na 0911 263 510.

Prihláste sa na kurz obsluhy pohyblivej pracovnej plošiny s ŠPZ
Online prihláškou: https://www.bozpslovakia.sk/prihlaska/

ZÁKLADNÝ KURZ VIAZAČOV BREMIEN, VIAZAČSKÝ KURZ

Termíny kurzov:     16.11.2017 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
30.11.2017 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
14.12.2017 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
11.01.2018 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
25.01.2018 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
08.02.2018 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
Začiatok kurzu:     08:00 hod.
Miesto konania:     BOZP Danny Agency s.r.o., Štúrova 155, 949 01 Nitra
Platba:     Bankovým prevodom vopred alebo hotovosťou na mieste

OPAKOVANÉ ŠKOLENIE A AKTUALIZAČNÚ ODBORNÚ PRÍPRAVU VIAZAČOV BREMIEN Vám vykonáme podľa Vašich potrieb. Stačí sa telefonicky informovať a objednať na 0950 50 22 57.

Prihláste sa na kurz Viazač bremien, Viazačský kurz
Online prihláškou: https://www.bozpslovakia.sk/prihlaska/

OSTATNÉ KURZY A ŠKOLENIA VYBAVUJEME PRIEBEŽNE PODĽA ZÁUJMU

PRÁCE VO VÝŠKACH A NAD VOĽNOU HĹBKOU, BOZP, PO – informácie získate na 0902 22 39 86,e-mail- bozp@bozpslovakia.sk