Nezáväzná cenová ponuka

Veľmi radi vám vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku na služby BOZP, OPP a školenia obsluhy VZV, stavebných strojov, plošín, žeriavov a zdvíhacích zariadení alebo revízie zdvíhacích zariadení. Stačí vyplniť nasledujúci formulár.

Názov organizácie: *
Predmet činnosti: *
Počet a umiestnenie prevádzok: *
O ktoré služby máte záujem?


Počet administratívnych zamestnancov: *
Počet výrobných zamestnancov: *
Kontaktná osoba: *
Váš e-mail: *
Telefónne číslo (najlepšie mobil): *
(Napríklad: +421903000000)
Zahraničné číslo(nepovinný údaj):

Údaje označené * sú povinné.

Spoločnosti BOZP Danny Agency, s.r.o., Štúrova 1953/155, 949 01 Nitra udeľujem súhlas so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č.122/2013 Z.z. v nasledovnom znení: „Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol, som poskytol spoločnosti BOZP Danny Agency, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami spoločnosti za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu obchodnej spolupráce medzi našimi spoločnosťami, alebo na účel zavedenia zmluvných vzťahov v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z., ako aj so zdieľaním elektronickej pošty na uvedenú adresu. Tento súhlas udeľujem na dobu trvania našej obchodnej spolupráce.

Partneri

 

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo