Cenník poskytovania služieb Autorizovaného bezpečnostného technika
Počet zamestnancov organizácie €/mesiac
Do 5 zamestnancov 20 €
Od 6 – 10 zamestnancov 25 €
Od 11 – 20 zamestnancov 30 €
Od 21 – 35 zamestnancov 40 €
Od 36 – 50 zamestnancov 60 €
Od 50 zamestnancov dohodou
Dokumentácia BOZP
Základný balík 180 €

 

   Pri objednaní služieb ABT + technika požiarnej ochrany => ZĽAVA 10%

Pri objednaní služieb ABT + technika požiarnej ochrany + PZS => ZĽAVA 20%

 

Cenník poskytovania služieb technika požiarnej ochrany
Počet zamestnancov organizácie €/mesiac
Od 5 zamestnancov 20 €
Od 6 – 10 zamestnancov 25 €
Od 11 – 20 zamestnancov 30 €
Od 21 – 35 zamestnancov 40 €
Od 36 – 50 zamestnancov 60 €
Od 50 zamestnancov Dohodou
Dokumentácia Požiarnej ochrany
Základný balík 150 €

 

   Pri objednaní služieb ABT + technika požiarnej ochrany => ZĽAVA 10%

Pri objednaní služieb ABT + technika požiarnej ochrany + PZS => ZĽAVA 20%

 

Cenník poskytovania služieb Koordinátora na stavenisku
Počet zamestnancov €/výjazd
Do 20 zamestnancov 50 €
Od 21 – 40 zamestnancov 90 €
Od 41 – 100 zamestnancov 125 €
Nad 100 zamestnancov Dohodou
Doprava
do 300 km vrátane spiatočnej cesty 0,30 € za každý začatý km
300 – 500 km vrátane spiatočnej cesty 0,20 € za každý začatý km
nad 500 km vrátane spiatočnej cesty 0,10 € za každý začatý km

 

   Pri objednaní služieb ABT + technika požiarnej ochrany => ZĽAVA 10%

Pri objednaní služieb ABT + technika požiarnej ochrany + PZS => ZĽAVA 20%

 Uvedené ceny sú bez DPH.

 

Cenníky na mobile je nutné pred prezeraním stiahnuť! Stiahnuť cenník