CENNÍK KURZOV A ŠKOLENÍ
BOZP Danny Agency s.r.o.,
DRUH ŠKOLENIA / KURZUCENA ZA OSOBUVYDANÝ DOKLADTERMÍN OPAKOVANIA
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI A OCHRANA PRED POŽIARMI ( SAFETY AND HEALTH AT WORK, FIRE PROTECTION )
Školenia zamestnancov z BOZP30 ,- €Záznam1 x za 24 mesiacov
Školenie zamestnancov z ochrany pred požiarmi20 ,- €Záznam1 x za 24 mesiacov
Protipožiarne hliadky15 ,- €Záznam1 x za 12 mesiacov
KURZ OBSLUHY MOTOROVÝCH A ELEKTRICKÝCH VOZÍKOV ( LICENCE FORKLIFT )
Kurz obsluhy nízkozdvižných vozíkov- I-A,B,C*70 ,- €EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,W1*85 ,- €EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-B,C,W1*95 ,- €EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,C,D,W1*105 ,- €EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,W1*125 ,- €EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,E,W1* Odporúčame na Slovensko ! 145 ,- €EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,E,W1,W2**185 ,- €EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,E,W1,W2,G** Odporúčame do zahraničia ! 225 ,- €EU certifikát
Rozšírenie preukazu o ďalšiu triedu alebo druh50 ,- €EU certifikát
Opakované školenie obsluhy vysokozdvižných vozíkov15 ,- €Potvrdenie1 x za 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava obsluhy vysokozdvižných vozíkov25 ,- €Potvrdenie1 x za 5 rokov
Duplikát preukazu, certifikátu ( len ak bol vydaný v našej spoločnosti )0 ,- €EU certifikát
KURZ STROJNÍKOV VYBRANÝCH STAVEBNÝCH STROJOV ( OPERATOR LICENCE FOR BUILDING MACHINES )
Kurz strojníkov stavebných strojov 1 skupina **90 ,- €EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 2 skupiny **170 ,- €EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 3 skupiny ** Odporúčame ! 250 ,- €EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 4 skupiny **320 ,- €EU certifikát/Doklad
Rozšírenie dokladu o ďalší druh stroja, zariadenia80 ,- €EU certifikát/Doklad
Opakované školenie strojníkov stavebných strojov20 ,- €Záznam/Potvrdenie1 x za 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava strojníkov stavebných strojov30 ,- €Záznam/Osvedčenie1 x za 5 rokov
Duplikát dokladu, certifikátu ( len ak bol vydaný v našej spoločnosti )0 ,- €EU certifikát/Doklad
KURZ OBSLUHY( ŽERIAVNIKOV ) ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ sk. Aa,Ba1,
Kurz žeriavnika Nakladacích žeriavov  ( Hydraulická ruka )65 ,- €Doklad
Kurz žeriavnika Mostových žeriavov ( Halových žeriavov )65 ,- €Doklad
Kurz žeriavnika Portálových žeriavov60 ,- €Doklad
Kurz žeriavnika Stĺpových otočných žeriavov60 ,- €Doklad
Kurz žeriavnika Konzolových žeriavov60 ,- €Doklad
Kurz žeriavnika Ramenových nakladačov35 ,- €Doklad
Opakované školenie žeriavnikov15 ,- €Potvrdenie1 x za 12 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava žeriavnikov25 ,- €Osvedčenie1 x za 5 rokov
Duplikát preukazu, dokladu ( len ak bol vydaný v našej spoločnosti )0 ,- €Preukaz/Doklad
KURZ OBSLUHY PRACOVNÝCH PLOŠÍN bez ŠPZ – NOŽNICOVÉ, KĹBOVÉ, PRÍPOJNÉ ( LICENCE WORK PLATFORMS )
Kurz obsluhy pohyblivých  pracovných plošín ( bez ŠPZ )65 ,- €Doklad
Opakované školenie obsluhy pohyblivých pracovných plošín ( bez ŠPZ )15 ,- €Záznam1 x za 12 mesiacov
Duplikát dokladu ( len v prípade ak bol vydaný v našej spoločnosti )0 ,- €Doklad
Vydanie EU certifikátu 1A, 1B, 3A, 3B, PAV, MCWP30 ,- €EU certifikát
KURZ VIAZAČA BREMIEN ( LICENCE LOAD BINDER )
Kurz viazača bremien42 ,- €Preukaz
Opakované školenie viazača bremien15 ,- €Záznam/Potvrdenie1 x za 12 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava viazača bremien25 ,- €Záznam/Potvrdenie1 x za 5 rokov
Duplikát preukazu ( len v prípade ak bol vydaný v našej spoločnosti )0 ,- €Preukaz
KURZ OBSLUHY ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ sk. Ba2, Bb, Bc1, Bc2, Bd1, Bd2, Bd3, Bd4, Bf
Ba2- Vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien55 ,- €Doklad1 x za 12 mesiacov
Bb- Zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladacie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu 55 ,- € Doklad1 x za 12 mesiacov
Bc1- Zdvíhacie ústrojenstvá na manipuláciu s kontajnerom ISO 45 ,- € Doklad1 x za 12 mesiacov
Bc2- Zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napr. magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a) 45 ,- € Doklad1 x za 12 mesiacov
Bd1- Zdvíhacia rampa 45 ,- € Doklad1 x za 12 mesiacov
Bd2- Zdvíhacia plošina 45 ,- € Doklad1 x za 12 mesiacov
Bd3- Stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie 45 ,- € Doklad1 x za 12 mesiacov
Bd4- Zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu 45 ,- € Doklad1 x za 12 mesiacov
Bf- Zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m 30 ,- € Doklad1 x za 12 mesiacov
Opakované školenie obsluhy zdvíhacích zariadení15 ,- €Záznam/Potvrdenie1 x za 12 mesiacov
Duplikát dokladu ( len ak bol vydaný v našej spoločnosti )0 ,- €Doklad
KURZ LEŠENÁROV / Montáž a demontáž lešenia /
Kurz lešenárov75 ,- €Preukaz
Opakované školenie lešenárov20 ,- €Záznam/Potvrdenie1x za 12 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava lešenárov25 ,- €Záznam/Potvrdenie1x za 5 rokov
ŠKOLENIE PRÁCE VO VÝŠKACH A NAD VOĽNOU HĹBKOU ( LICENCE WORK TO HEIGHTS )
Základné školenie pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou30 ,- €Doklad
Opakované školenie práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou15 ,- €Záznam/Potvrdenie1 x za 12 mesiacov
Duplikát dokladu ( len ak bol vydaný v našej spoločnosti )0 ,- €Doklad
ADMINISTRATÍVNE A PREPRAVNÉ NÁKLADY
Poštovné a balné3,50,- €
Prepravné náklady0,40,- €/ km
( v cene za kurz je zahrnuté vydanie preukazu, dokladu, EU certifikátu ) Pre fyzické osoby sú ceny konečné. Uvedené ceny sú bez DPH.
Vysvetlivky
*Možnosť získať  aj bez vodičského oprávnenia
**Možnosť získať certifikát aj s vodičským oprávnením skupiny B

 

Cenníky na mobile je nutné pred prezeraním stiahnuť! Stiahnuť cenník