DRUH ŠKOLENIA / KURZU CENA ZA OSOBU ZÍSKATE TERMÍN OPAKOVANIA
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI A OCHRANA PRED POŽIARMI (SAFETY AND HEALTH AT WORK, FIRE PROTECTION)
Školenia zamestnancov z BOZP 30,- € Záznam 1 x do 24 mesiacov
Školenie zamestnancov z ochrany pred požiarmi 20,- € Záznam 1 x do 24 mesiacov
Protipožiarne hliadky 15,- € Záznam 1 x do 12 mesiacov
KURZ OBSLUHY MOTOROVÝCH A ELEKTRICKÝCH VOZÍKOV (LICENCE FORKLIFT)
Kurz obsluhy nízkozdvižných vozíkov- I-A,B,C 70,- € EU preukaz
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,W1 95,- € EU preukaz
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,C,D,W1 105,- € EU preukaz
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,W1 125,- € EU preukaz
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,E,W1, Odporúčame na Slovensko! AKCIA ! 145,- € 125,- € EU preukaz
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,E,W1,W2, AKCIA ! 185,- € 155,- € EU preukaz
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,E,W1,W2,G, Odporúčame do zahraničia! AKCIA ! 225,- € 190,- € EU preukaz
Rozšírenie preukazu o ďalšiu triedu alebo druh 50,- € EU preukaz
Opakované školenie obsluhy vysokozdvižných vozíkov 20,- € Potvrdenie 1 x do 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava obsluhy vysokozdvižných vozíkov 30,- € Potvrdenie 1 x do 5 rokov
Duplikát EU preukazu, (len ak bol vydaný v našej spoločnosti) 0,- € EU preukaz
KURZ STROJNÍKOV VYBRANÝCH STAVEBNÝCH STROJOV (OPERATOR LICENCE FOR BUILDING MACHINES)
Kurz strojníkov stavebných strojov 1 kategória, napríklad 1C 90,- € EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 2 kategórie, napríklad 1B+1C 170,- € EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 3 kategórie, napríklad 1A+1B+1C Odporúčame!  250,- € EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 4 kategórie, napríklad 1A+1B+1C+2B 320,- € EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 5 kategórií, napríklad 1A+1B+1C+1G+2B 380,- € EU certifikát/Doklad
Rozšírenie dokladu o ďalší druh stroja, zariadenia 80,- € EU certifikát/Doklad
Opakované školenie strojníkov stavebných strojov 25,- € Záznam/Potvrdenie 1 x do 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava strojníkov stavebných strojov 30,- € Záznam/Osvedčenie 1 x do 5 rokov
Duplikát dokladu, certifikátu (len ak bol vydaný v našej spoločnosti) 0,- € EU certifikát/Doklad
Kondičné jazdy na traktorbágri NEW HOLLAND B115C 30,-€
KURZ OBSLUHY( ŽERIAVNIKOV ) ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ
Kurz žeriavnika Nakladacích žeriavov  (Hydraulická ruka) 65,- € Doklad
Kurz žeriavnika Mostových žeriavov (Halových žeriavov) 65,- € Doklad
Kurz žeriavnika Portálových žeriavov 60,- € Doklad
Kurz žeriavnika Stĺpových otočných žeriavov 60,- € Doklad
Kurz žeriavnika Konzolových žeriavov 60,- € Doklad
Kurz žeriavnika Kontajnerových nakladačov 35,- € Doklad
Opakované školenie žeriavnikov 20,- € Potvrdenie 1 x do 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava žeriavnikov 30,- € Osvedčenie 1 x do 5 rokov
Duplikát preukazu, dokladu (len ak bol vydaný v našej spoločnosti) 0,- € Preukaz/Doklad
KURZ OBSLUHY PRACOVNÝCH PLOŠÍN bez ŠPZ – NOŽNICOVÉ, KĹBOVÉ, PRÍPOJNÉ (LICENCE WORK PLATFORMS)
Kurz obsluhy pohyblivých  pracovných plošín (bez ŠPZ) 65,- € Doklad
Opakované školenie obsluhy pohyblivých pracovných plošín (bez ŠPZ) 15,- € Záznam 1 x do 12 mesiacov
Duplikát dokladu (len v prípade ak bol vydaný v našej spoločnosti) 0,- € Doklad
Vydanie EU certifikátu 1A, 1B, 3A, 3B, PAV, MCWP 30,- € EU certifikát
KURZ VIAZAČA BREMIEN (LICENCE LOAD BINDER)
Kurz viazača bremien 42,- € Preukaz
Opakované školenie viazača bremien 20,- € Záznam/Potvrdenie 1 x do 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava viazača bremien 30,- € Záznam/Potvrdenie 1 x do 5 rokov
Duplikát preukazu (len v prípade ak bol vydaný v našej spoločnosti) 0,- € Preukaz
KURZ OBSLUHY ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ sk. Ba2, Bb, Bc1, Bc2, Bd1, Bd2, Bd3, Bd4, Bf
Ba2- Vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien 55,- € Doklad 1 x do 24 mesiacov
Bb- Zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladacie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu  55,- €  Doklad 1 x do 24 mesiacov
Bc1- Zdvíhacie ústrojenstvá na manipuláciu s kontajnerom ISO  45,- €  Doklad 1 x do 24 mesiacov
Bc2- Zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napr. magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a)  45,- €  Doklad 1 x do 24 mesiacov
Bd1- Zdvíhacia rampa  45,- €  Doklad 1 x do 24 mesiacov
Bd2- Zdvíhacia plošina  45,- €  Doklad 1 x do 24 mesiacov
Bd3- Stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie  45,- €  Doklad 1 x do 24 mesiacov
Bd4- Zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu  45,- €  Doklad 1 x do 24 mesiacov
Bf- Zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m  30,- €  Doklad 1 x do 24 mesiacov
Opakované školenie obsluhy zdvíhacích zariadení 20,- € Záznam/Potvrdenie 1 x do 24 mesiacov
Duplikát dokladu (len ak bol vydaný v našej spoločnosti) 0,- € Doklad
KURZ LEŠENÁROV / Montáž a demontáž lešenia /
Základný kurz lešenárov (na vybrané 3 druhy lešenia) 85,- € Preukaz
Opakované školenie lešenárov 25,- € Záznam/Potvrdenie 1 x do 12 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava lešenárov 30,- € Záznam/Potvrdenie 1 x do 5 rokov
Každý ďalší druh lešenia 20,- € Preukaz
ŠKOLENIE PRÁCE VO VÝŠKACH A NAD VOĽNOU HĹBKOU ( LICENCE WORK TO HEIGHTS )
Školenie pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou 30,- € Doklad 1 x do 12 mesiacov
Duplikát dokladu (len ak bol vydaný v našej spoločnosti) 0,- € Doklad
ADMINISTRATÍVNE A PREPRAVNÉ NÁKLADY
Poštovné a balné 3,50,- €
Prepravné náklady 0,50,- €/ km
(v cene za kurz je zahrnuté vydanie preukazu, dokladu)

Cenníky na mobile je nutné pred prezeraním stiahnuť! Stiahnuť cenník