DRUH ŠKOLENIA / KURZUCENA ZA OSOBUVYDANÝ DOKLADTERMÍN OPAKOVANIA
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI A OCHRANA PRED POŽIARMI ( SAFETY AND HEALTH AT WORK, FIRE PROTECTION )
Školenia zamestnancov z BOZP30,- €Záznam1 x za 24 mesiacov
Školenie zamestnancov z ochrany pred požiarmi20,- €Záznam1 x za 24 mesiacov
Protipožiarne hliadky15,- €Záznam1 x za 12 mesiacov
KURZ OBSLUHY MOTOROVÝCH A ELEKTRICKÝCH VOZÍKOV ( LICENCE FORKLIFT )
Kurz obsluhy nízkozdvižných vozíkov- I-A,B,C*70,- €EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,W1*95,- €EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,C,D,W1*105,- €EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,W1*125,- €EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,E,W1* Odporúčame na Slovensko ! AKCIA !145,- € 125,- €EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,E,W1,W2** AKCIA !185,- € 155,- €EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,E,W1,W2,G** Odporúčame do zahraničia ! AKCIA !225,- € 190,- €EU certifikát
Rozšírenie preukazu o ďalšiu triedu alebo druh50,- €EU certifikát
Opakované školenie obsluhy vysokozdvižných vozíkov15,- €Potvrdenie1 x za 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava obsluhy vysokozdvižných vozíkov25,- €Potvrdenie1 x za 5 rokov
Duplikát preukazu, certifikátu ( len ak bol vydaný v našej spoločnosti )0,- €EU certifikát
KURZ STROJNÍKOV VYBRANÝCH STAVEBNÝCH STROJOV ( OPERATOR LICENCE FOR BUILDING MACHINES )
Kurz strojníkov stavebných strojov 1 kategória ** napríklad 1C90,- €EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 2 kategórie ** napríklad 1B+1C AKCIA !170,- € 150,- €EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 3 kategórie **  napríklad 1A+1B+1C, Odporúčame ! AKCIA !250,- € 225,- €EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 4 kategórie ** napríklad 1A+1B+1C+2B AKCIA !320,- € 290,- €EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 5 kategórií ** napríklad 1A+1B+1C+1G+2B380,- €EU certifikát/Doklad
Rozšírenie dokladu o ďalší druh stroja, zariadenia80,- €EU certifikát/Doklad
Opakované školenie strojníkov stavebných strojov20,- €Záznam/Potvrdenie1 x za 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava strojníkov stavebných strojov30,- €Záznam/Osvedčenie1 x za 5 rokov
Duplikát dokladu, certifikátu ( len ak bol vydaný v našej spoločnosti )0,- €EU certifikát/Doklad
KURZ OBSLUHY( ŽERIAVNIKOV ) ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ sk. Aa,Ba1,
Kurz žeriavnika Nakladacích žeriavov  ( Hydraulická ruka )65,- €Doklad
Kurz žeriavnika Mostových žeriavov ( Halových žeriavov )65,- €Doklad
Kurz žeriavnika Portálových žeriavov60,- €Doklad
Kurz žeriavnika Stĺpových otočných žeriavov60,- €Doklad
Kurz žeriavnika Konzolových žeriavov60,- €Doklad
Kurz žeriavnika Kontajnerových, Ramenových nakladačov35,- €Doklad
Opakované školenie žeriavnikov15,- €Potvrdenie1 x za 12 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava žeriavnikov25,- €Osvedčenie1 x za 5 rokov
Duplikát preukazu, dokladu ( len ak bol vydaný v našej spoločnosti )0,- €Preukaz/Doklad
KURZ OBSLUHY PRACOVNÝCH PLOŠÍN bez ŠPZ – NOŽNICOVÉ, KĹBOVÉ, PRÍPOJNÉ ( LICENCE WORK PLATFORMS )
Kurz obsluhy pohyblivých  pracovných plošín ( bez ŠPZ )65,- €Doklad
Opakované školenie obsluhy pohyblivých pracovných plošín ( bez ŠPZ )15,- €Záznam1 x za 12 mesiacov
Duplikát dokladu ( len v prípade ak bol vydaný v našej spoločnosti )0,- €Doklad
Vydanie EU certifikátu 1A, 1B, 3A, 3B, PAV, MCWP30,- €EU certifikát
KURZ VIAZAČA BREMIEN ( LICENCE LOAD BINDER )
Kurz viazača bremien42,- €Preukaz
Opakované školenie viazača bremien15,- €Záznam/Potvrdenie1 x za 12 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava viazača bremien25,- €Záznam/Potvrdenie1 x za 5 rokov
Duplikát preukazu ( len v prípade ak bol vydaný v našej spoločnosti )0,- €Preukaz
KURZ OBSLUHY ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ sk. Ba2, Bb, Bc1, Bc2, Bd1, Bd2, Bd3, Bd4, Bf
Ba2- Vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien55,- €Doklad1 x za 12 mesiacov
Bb- Zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladacie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu 55,- € Doklad1 x za 12 mesiacov
Bc1- Zdvíhacie ústrojenstvá na manipuláciu s kontajnerom ISO 45,- € Doklad1 x za 12 mesiacov
Bc2- Zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napr. magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a) 45,- € Doklad1 x za 12 mesiacov
Bd1- Zdvíhacia rampa 45,- € Doklad1 x za 12 mesiacov
Bd2- Zdvíhacia plošina 45,- € Doklad1 x za 12 mesiacov
Bd3- Stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie 45,- € Doklad1 x za 12 mesiacov
Bd4- Zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu 45,- € Doklad1 x za 12 mesiacov
Bf- Zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m 30,- € Doklad1 x za 12 mesiacov
Opakované školenie obsluhy zdvíhacích zariadení15,- €Záznam/Potvrdenie1 x za 12 mesiacov
Duplikát dokladu ( len ak bol vydaný v našej spoločnosti )0,- €Doklad
KURZ LEŠENÁROV / Montáž a demontáž lešenia /
Kurz lešenárov75,- €Preukaz
Opakované školenie lešenárov20,- €Záznam/Potvrdenie1x za 12 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava lešenárov25,- €Záznam/Potvrdenie1x za 5 rokov
ŠKOLENIE PRÁCE VO VÝŠKACH A NAD VOĽNOU HĹBKOU ( LICENCE WORK TO HEIGHTS )
Školenie pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou30,- €Doklad1 x za 12 mesiacov
Duplikát dokladu ( len ak bol vydaný v našej spoločnosti )0,- €Doklad
ADMINISTRATÍVNE A PREPRAVNÉ NÁKLADY
Poštovné a balné3,50,- €
Prepravné náklady0,50,- €/ km
( v cene za kurz je zahrnuté vydanie preukazu, dokladu )
Vysvetlivky
*Možnosť získať  aj bez vodičského oprávnenia
**Možnosť získať certifikát aj s vodičským oprávnením skupiny B

 

Cenníky na mobile je nutné pred prezeraním stiahnuť! Stiahnuť cenník