CENNÍK KURZOV A ŠKOLENÍ
BOZP Danny Agency s.r.o.,
DRUH ŠKOLENIA/KURZUCENA ZA OSOBUVYDANÝ DOKLADTERMÍN OPAKOVANIA
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI A OCHRANA PRED POŽIARMI ( SAFETY AND HEALTH AT WORK, FIRE PROTECTION )
Vstupné školenia zamestnancov z BOZP30 ,- €Záznam
Oboznamovanie zamestnancov z BOZP15 ,- €Záznam1 x za 24 mesiacov
Vstupné školenie zamestnancov z OPP10 ,- €Záznam
Oboznamovanie zamestnancov z OPP20 ,- €Záznam1 x za 24 mesiacov
Protipožiarne hliadky15 ,- €Záznam1 x za 12 mesiacov
KURZ OBSLUHY MOTOROVÝCH A ELEKTRICKÝCH NÍZKOZDVIŽNÝCH VOZÍKOV 
Kurz obsluhy nízkozdvižných vozíkov – I,-A,B,C,**55 ,- €EU certifikát
Opakované školenie obsluhy nízkozdvižných vozíkov15 ,- €Potvrdenie1 x za 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava obsluhy nízkozdvižných vozíkov25 ,- €Potvrdenie1 x za 5 rokov
Duplikát preukazu, certifikátu ( len ak bol vydaný v našej spoločnosti )0 ,- €EU certifikát
KURZ OBSLUHY MOTOROVÝCH A ELEKTRICKÝCH VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKOV ( LICENCE FORKLIFT )
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov – I,II-C,W1**85 ,- €EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,C,D,W1**95 ,- €EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,E,W1**125 ,- €EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,E,W1,W2155 ,- €EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,E,W1,G**155 ,- €EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,E,W1,W2,G195 ,- €EU certifikát
Rozširovací kurz obsluhy vysokozdvižných vozíkov o ďalšiu triedu, druh40 ,- €EU certifikát
Opakované školenie obsluhy vysokozdvižných vozíkov15 ,- €Potvrdenie1 x za 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava obsluhy vysokozdvižných vozíkov25 ,- €Potvrdenie1 x za 5 rokov
Duplikát preukazu, certifikátu ( len ak bol vydaný v našej spoločnosti )0 ,- €EU certifikát
KURZ STROJNÍKOV VYBRANÝCH STAVEBNÝCH STROJOV ( OPERATOR LICENCE FOR BUILDING MACHINES )
Kurz strojníkov stavebných strojov 1 skupina *90 ,- €EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 2 skupiny *170 ,- €EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 3 skupiny *250 ,- €EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 4 skupiny *320 ,- €EU certifikát/Doklad
Rozšírenie dokladu o ďalší druh stroja, zariadenia80 ,- €EU certifikát/Doklad
Opakované školenie strojníkov stavebných strojov20 ,- €Záznam/Potvrdenie1 x za 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava strojníkov stavebných strojov30 ,- €Záznam/Osvedčenie1 x za 5 rokov
Výmena preukazov z ÚVS Bratislava50 ,- €EU certifikát/Doklad
Duplikát dokladu, certifikátu ( len ak bol vydaný v našej spoločnosti )0 ,- €EU certifikát/Doklad
KURZ OBSLUHY( ŽERIAVNIKA ) ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ sk. Aa,Ba1,
Kurz žeriavnika Vežových žeriavov ( Výškový žeriav ) 
(v cene je zahrnutý poplatok za TI 80 € a IP 5 €)
260 ,- €Preukaz
Kurz žeriavnika Mobilných výľožníkových  žeriavov ( Autožeriav ) *
(v cene je zahrnutý poplatok za TI-80 € a IP-5 €)
260 ,- €Preukaz
Kurz žeriavnika Nakladacích žeriavov  (Hydraulická ruka)65 ,- €Doklad
Kurz žeriavnika Mostových žeriavov ( Halových žeriavov )65 ,- €Doklad
Kurz žeriavnika Portálových žeriavov60 ,- €Doklad
Kurz žeriavnika Stĺpových otočných žeriavov60 ,- €Doklad
Kurz žeriavnika Konzolových žeriavov60 ,- €Doklad
Kurz žeriavnika Ramenových nakladačov35 ,- €Doklad
Opakované školenie žeriavnikov15 ,- €Potvrdenie1 x za 12 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava žeriavnikov25 ,- €Osvedčenie1 x za 5 rokov
Duplikát preukazu, dokladu ( len ak bol vydaný v našej spoločnosti )0 ,- €Preukaz/Doklad
Vydanie EU certifikátu STN EN ISO/IEC 17024:240 ,- €EU Certifikát
KURZ OBSLUHY POHYBLIVÝCH PRACOVNÝCH PLOŠÍN S MOTOROVÝM POHONOM S VÝŠKOU ZDVIHU NAD 1,5 m s ŠPZ sk.Ab
Kurz obsluhy Pohyblivých pracovných plošín na automobilovom podvozku s ŠPZ*
(v cene je zahrnutý poplatok za TI- 80 € a IP- 5 €)
260 ,- €Preukaz
Opakované školenie obsluhy pohyblivých pracovných plošín na automobilovom podvozku15 ,- €Záznam1 x za 12 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava obsluhy pohyblivých pracovných plošín25 ,- €Osvedčenie1 x za 5 rokov
Duplikát preukazu ( len ak bol vydaný v našej spoločnosti )30 ,- €Preukaz
Vydanie EU certifikátu STN EN ISO/IEC 17024:240 ,- €EU certifikát
KURZ OBSLUHY PRACOVNÝCH PLOŠÍN bez ŠPZ – NOŽNICOVÉ, KĹBOVÉ, PRÍPOJNÉ ( LICENCE WORK PLATFORMS )
Kurz obsluhy pohyblivých  pracovných plošín ( bez ŠPZ )65 ,- €Doklad
Opakované školenie obsluhy pohyblivých pracovných plošín ( bez ŠPZ )15 ,- €Záznam1 x za 12 mesiacov
Duplikát dokladu ( len v prípade ak bol vydaný v našej spoločnosti )0 ,- €Doklad
Vydanie EU certifikátu 1A, 1B, 3A, 3B, PAV, MCWP,30 ,- €EU certifikát
KURZ VIAZAČA BREMIEN ( LICENCE LOAD BINDER )
Kurz viazača bremien42 ,- €Preukaz
Opakované školenie viazača bremien15 ,- €Záznam/Potvrdenie1 x za 12 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava viazača bremien25 ,- €Záznam/Potvrdenie1 x za 5 rokov
Duplikát preukazu ( len v prípade ak bol vydaný v našej spoločnosti )0 ,- €Preukaz
KURZ OBSLUHY ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ sk. Ba2, Bb, Bc1, Bc2, Bd1, Bd2, Bd3, Bd4, Bf
Ba2-Vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien55 ,- €Doklad1 x za 12 mesiacov
Bb-Zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladacie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu 55 ,- € Doklad1 x za 12 mesiacov
Bc1-Zdvíhacie ústrojenstvá na manipuláciu s kontajnerom ISO 45 ,- € Doklad1 x za 12 mesiacov
Bc2-Zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napr. magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a) 45 ,- € Doklad1 x za 12 mesiacov
Bd1-Zdvíhacia rampa 45 ,- € Doklad1 x za 12 mesiacov
Bd2-Zdvíhacia plošina 45 ,- € Doklad1 x za 12 mesiacov
Bd3-Stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie 45 ,- € Doklad1 x za 12 mesiacov
Bd4-Zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu 45 ,- € Doklad1 x za 12 mesiacov
Bf-Zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m 30 ,- € Doklad1 x za 12 mesiacov
Opakované školenie obsluhy zdvíhacích zariadení15 ,- €Záznam/Potvrdenie1 x za 12 mesiacov
Duplikát dokladu ( len ak bol vydaný v našej spoločnosti )0 ,- €Doklad
KURZ LEŠENÁROV / Montáž a demontáž lešenia /
Kurz lešenárov75 ,- €Preukaz
Opakované školenie lešenárov20 ,- €Záznam/Potvrdenie1x za 12 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava lešenárov25 ,- €Záznam/Potvrdenie1x za 5 rokov
ŠKOLENIE PRÁCE VO VÝŠKACH A NAD VOĽNOU HĹBKOU ( LICENCE WORK TO HEIGHTS )
Základné školenie pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou30 ,- €Doklad
Opakované školenie práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou15 ,- €Záznam/Potvrdenie1 x za 12 mesiacov
Duplikát dokladu ( len ak bol vydaný v našej spoločnosti )0 ,- €Doklad
ADMINISTRATÍVNE A PREPRAVNÉ NÁKLADY
Poštovné a balné3,50,- €
Prepravné náklady0,40,- €/ km
Pre súkromné osoby sú ceny konečné ( aj s vydaním dokladu, preukazu alebo EU certifikátu ) 
Vysvetlivky
*Možnosť získať Medzinárodný certifikát
**Možnosť získať certifikát aj bez vodičského oprávnenia
***Možnosť získať certifikát aj s vodičským oprávnením skupiny B

Cenníky na mobile je nutné pred prezeraním stiahnuť! Stiahnuť cenník