DRUH ŠKOLENIA / KURZU CENA ZA OSOBU VYDANÝ DOKLAD TERMÍN OPAKOVANIA
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI A OCHRANA PRED POŽIARMI ( SAFETY AND HEALTH AT WORK, FIRE PROTECTION )
Školenia zamestnancov z BOZP 30 ,- € Záznam 1 x za 24 mesiacov
Školenie zamestnancov z ochrany pred požiarmi 20 ,- € Záznam 1 x za 24 mesiacov
Protipožiarne hliadky 15 ,- € Záznam 1 x za 12 mesiacov
KURZ OBSLUHY MOTOROVÝCH A ELEKTRICKÝCH VOZÍKOV ( LICENCE FORKLIFT )
Kurz obsluhy nízkozdvižných vozíkov- I-A,B,C* 70 ,- € EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,W1* 85 ,- € EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-B,C,W1* 95 ,- € EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,C,D,W1* 105 ,- € EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,W1* 125 ,- € EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,E,W1* Odporúčame na Slovensko !  145 ,- € EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,E,W1,W2** 185 ,- € EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,E,W1,W2,G** Odporúčame do zahraničia !  225 ,- € EU certifikát
Rozšírenie preukazu o ďalšiu triedu alebo druh 50 ,- € EU certifikát
Opakované školenie obsluhy vysokozdvižných vozíkov 15 ,- € Potvrdenie 1 x za 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava obsluhy vysokozdvižných vozíkov 25 ,- € Potvrdenie 1 x za 5 rokov
Duplikát preukazu, certifikátu ( len ak bol vydaný v našej spoločnosti ) 0 ,- € EU certifikát
KURZ STROJNÍKOV VYBRANÝCH STAVEBNÝCH STROJOV ( OPERATOR LICENCE FOR BUILDING MACHINES )
Kurz strojníkov stavebných strojov 1 kategória ** napríklad 1C 90 ,- € EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 2 kategórie ** napríklad 1B+1C 170 ,- € EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 3 kategórie **  napríklad 1A+1B+1C, Odporúčame !  250 ,- € EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 4 kategórie ** napríklad 1A+1B+1C+2B, 320 ,- € EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 5 kategórií ** napríklad 1A+1B+1C+1G+2B, 380 ,- € EU certifikát/Doklad
Rozšírenie dokladu o ďalší druh stroja, zariadenia 80 ,- € EU certifikát/Doklad
Opakované školenie strojníkov stavebných strojov 20 ,- € Záznam/Potvrdenie 1 x za 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava strojníkov stavebných strojov 30 ,- € Záznam/Osvedčenie 1 x za 5 rokov
Duplikát dokladu, certifikátu ( len ak bol vydaný v našej spoločnosti ) 0 ,- € EU certifikát/Doklad
KURZ OBSLUHY( ŽERIAVNIKOV ) ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ sk. Aa,Ba1,
Kurz žeriavnika Nakladacích žeriavov  ( Hydraulická ruka ) 65 ,- € Doklad
Kurz žeriavnika Mostových žeriavov ( Halových žeriavov ) 65 ,- € Doklad
Kurz žeriavnika Portálových žeriavov 60 ,- € Doklad
Kurz žeriavnika Stĺpových otočných žeriavov 60 ,- € Doklad
Kurz žeriavnika Konzolových žeriavov 60 ,- € Doklad
Kurz žeriavnika Kontajnerových, Ramenových nakladačov 35 ,- € Doklad
Opakované školenie žeriavnikov 15 ,- € Potvrdenie 1 x za 12 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava žeriavnikov 25 ,- € Osvedčenie 1 x za 5 rokov
Duplikát preukazu, dokladu ( len ak bol vydaný v našej spoločnosti ) 0 ,- € Preukaz/Doklad
KURZ OBSLUHY PRACOVNÝCH PLOŠÍN bez ŠPZ – NOŽNICOVÉ, KĹBOVÉ, PRÍPOJNÉ ( LICENCE WORK PLATFORMS )
Kurz obsluhy pohyblivých  pracovných plošín ( bez ŠPZ ) 65 ,- € Doklad
Opakované školenie obsluhy pohyblivých pracovných plošín ( bez ŠPZ ) 15 ,- € Záznam 1 x za 12 mesiacov
Duplikát dokladu ( len v prípade ak bol vydaný v našej spoločnosti ) 0 ,- € Doklad
Vydanie EU certifikátu 1A, 1B, 3A, 3B, PAV, MCWP 30 ,- € EU certifikát
KURZ VIAZAČA BREMIEN ( LICENCE LOAD BINDER )
Kurz viazača bremien 42 ,- € Preukaz
Opakované školenie viazača bremien 15 ,- € Záznam/Potvrdenie 1 x za 12 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava viazača bremien 25 ,- € Záznam/Potvrdenie 1 x za 5 rokov
Duplikát preukazu ( len v prípade ak bol vydaný v našej spoločnosti ) 0 ,- € Preukaz
KURZ OBSLUHY ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ sk. Ba2, Bb, Bc1, Bc2, Bd1, Bd2, Bd3, Bd4, Bf
Ba2- Vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien 55 ,- € Doklad 1 x za 12 mesiacov
Bb- Zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladacie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu  55 ,- €  Doklad 1 x za 12 mesiacov
Bc1- Zdvíhacie ústrojenstvá na manipuláciu s kontajnerom ISO  45 ,- €  Doklad 1 x za 12 mesiacov
Bc2- Zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napr. magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a)  45 ,- €  Doklad 1 x za 12 mesiacov
Bd1- Zdvíhacia rampa  45 ,- €  Doklad 1 x za 12 mesiacov
Bd2- Zdvíhacia plošina  45 ,- €  Doklad 1 x za 12 mesiacov
Bd3- Stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie  45 ,- €  Doklad 1 x za 12 mesiacov
Bd4- Zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu  45 ,- €  Doklad 1 x za 12 mesiacov
Bf- Zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m  30 ,- €  Doklad 1 x za 12 mesiacov
Opakované školenie obsluhy zdvíhacích zariadení 15 ,- € Záznam/Potvrdenie 1 x za 12 mesiacov
Duplikát dokladu ( len ak bol vydaný v našej spoločnosti ) 0 ,- € Doklad
KURZ LEŠENÁROV / Montáž a demontáž lešenia /
Kurz lešenárov 75 ,- € Preukaz
Opakované školenie lešenárov 20 ,- € Záznam/Potvrdenie 1x za 12 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava lešenárov 25 ,- € Záznam/Potvrdenie 1x za 5 rokov
ŠKOLENIE PRÁCE VO VÝŠKACH A NAD VOĽNOU HĹBKOU ( LICENCE WORK TO HEIGHTS )
Školenie pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou 30 ,- € Doklad 1 x za 12 mesiacov
Duplikát dokladu ( len ak bol vydaný v našej spoločnosti ) 0 ,- € Doklad
ADMINISTRATÍVNE A PREPRAVNÉ NÁKLADY
Poštovné a balné 3,50,- €
Prepravné náklady 0,50,- €/ km
( v cene za kurz je zahrnuté vydanie preukazu, dokladu ). Pre fyzické osoby sú ceny konečné. Uvedené ceny sú bez DPH.
Vysvetlivky
* Možnosť získať  aj bez vodičského oprávnenia
** Možnosť získať certifikát aj s vodičským oprávnením skupiny B

 

Cenníky na mobile je nutné pred prezeraním stiahnuť! Stiahnuť cenník