ZÁKLADNÝ KURZ OBSLUHY VYSOKOZDVIŽNÝCH A NÍZKOZDVIŽNÝCH VOZÍKOV ( VZV, NZV ) 

Termíny kurzov:      23.09.2017 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
07.10.2017 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
21.10.2017 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
04.11.2017 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
18.11.2017 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
02.12.2017 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
Začiatok kurzu: 09:00 hod.
Miesto konania:      BOZP Danny Agency s.r.o., Štúrova 155,949 01 Nitra.
Platba:      Bankovým prevodom vopred alebo hotovosťou na mieste

OPAKOVANÉ ŠKOLENIE A AKTUALIZAČNÚ ODBORNÚ PRÍPRAVU OBSLUHY MOTOROVÝCH VOZÍKOV Vám vykonáme podľa Vašich potrieb. Stačí sa telefonicky informovať a objednať na 0950 50 22 57.

Prihláste sa na kurz obsluhy vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov
Online prihláškou:

ZÁKLADNÝ KURZ OBSLUHY ( STROJNÍKOV ) STAVEBNÝCH STROJOV

Termíny kurzov:      22.09.2017 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
06.10.2017 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
20.10.2017 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
03.11.2017 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
17.11.2017 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
01.12.2017 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
Začiatok kurzu:      08:30 hod.
Miesto konania:      BOZP Danny Agency s.r.o., Štúrova 155,949 01 Nitra.
Platba:      Bankovým prevodom vopred alebo hotovosťou na mieste

OPAKOVANÉ ŠKOLENIE A AKTUALIZAČNÚ ODBORNÚ PRÍPRAVU STROJNÍKOV STAVEBNÝCH STROJOV Vám vykonáme podľa Vašich potrieb. Stačí sa telefonicky informovať a objednať na 0950 50 22 57.

Prihláte sa na kurz strojníkov obsluhy stavebných strojov
Online prihláškou:

ZÁKLADNÝ KURZ ŽERIAVNIKOV MOSTOVÝCH,STĹPOVÝCH,PORTÁLOVÝCH ŽERIAVOV, HYDRAULICKÝCH RÚK, PRACOVNÝCH VYSOKOZDVIŽNÝCH PLOŠÍN BEZ ŠPZ

Termíny kurzov:      21.09.2017 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
05.10.2017 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
19.10.2017 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
02.11.2017 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
16.11.2017 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
30.11.2017 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
Začiatok kurzu:      08:00 hod.
Miesto konania:      BOZP Danny Agency s.r.o., Štúrova 155,949 01 Nitra.
Platba:      Bankovým prevodom vopred alebo hotovosťou na mieste

OPAKOVANÉ ŠKOLENIE A AKTUALIZAČNÚ ODBORNÚ PRÍPRAVU OBSLUHY ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ Vám vykonáme podľa Vašich potrieb. Stačí sa telefonicky informovať a objednať na 0950 50 22 57.

Prihláste sa na kurz žeriavnikov zdvíhacích zariadení, žeriavov, plošín
Online prihláškou:

ZÁKLADNÝ KURZ ŽERIAVNIKOV OBSLUHY VÝŠKOVÝCH VEŽOVÝCH  ALEBO MOBILNÝCH ŽERIAVOV (AUTOŽERIAVOV)

Termín kurzu:      07.10.2017
04.11.2017
02.12.2017
Začiatok kurzu:      09:00 hod.
Miesto konania:      BOZP Danny Agency s.r.o., Štúrova 155,949 01 Nitra.
Platba:      Bankovým prevodom vopred alebo hotovosťou na mieste

OPAKOVANÉ ŠKOLENIE A AKTUALIZAČNÚ ODBORNÚ PRÍPRAVU OBSLUHY VÝŠKOVÝCH VEŽOVÝCH  A MOBILNÝCH ŽERIAVOV (AUTOŽERIAVOV) Vám vykonáme podľa Vašich potrieb. Stačí sa telefonicky informovať a objednať na 0911 263 510.

Prihláste sa na kurz obsluhy vežových alebo mobilných žeriavov
Online prihláškou:

ZÁKLADNÝ KURZ OBSLUHY POHYBLIVÝCH PRACOVNÝCH PLOŠÍN NA AUTOMOBILOVOM PODVOZKU S VÝŠKOU ZDVIHU NAD 1,5 m

Termín kurzu:      07.10.2017
04.11.2017
02.12.2017
Začiatok kurzu:      09:00 hod.
Miesto konania:      BOZP Danny Agency s.r.o., Štúrova 155,949 01 Nitra.
Platba:      Bankovým prevodom vopred alebo hotovosťou na mieste

OPAKOVANÉ ŠKOLENIE A AKTUALIZAČNÚ ODBORNÚ PRÍPRAVU OBSLUHY POHYBLIVÝCH PRACOVNÝCH PLOŠÍN NA AUTOMOBILOVOM PODVOZKU S VÝŠKOU ZDVIHU NAD 1,5 m Vám vykonáme podľa Vašich potrieb. Stačí sa telefonicky informovať a objednať na 0911 263 510.

Prihláste sa na kurz obsluhy pohyblivej pracovnej plošiny s ŠPZ
Online prihláškou:

ZÁKLADNÝ KURZ VIAZAČOV BREMIEN, VIAZAČSKÝ KURZ

Termíny kurzov:      21.09.2017 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
05.10.2017 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
19.10.2017 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
02.11.2017 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
16.11.2017 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
30.11.2017 ukončenie podľa rozsahu preukazu a dohody.
Začiatok kurzu:      08:00 hod.
Miesto konania:      BOZP Danny Agency s.r.o., Štúrova 155,949 01 Nitra.
Platba:      Bankovým prevodom vopred alebo hotovosťou na mieste

OPAKOVANÉ ŠKOLENIE A AKTUALIZAČNÚ ODBORNÚ PRÍPRAVU VIAZAČOV BREMIEN Vám vykonáme podľa Vašich potrieb. Stačí sa telefonicky informovať a objednať na 0950 50 22 57.

Prihláste sa na kurz Viazač bremien, Viazačský kurz
Online prihláškou:

OSTATNÉ KURZY A ŠKOLENIA VYBAVUJEME PRIEBEŽNE PODĽA ZÁUJMU

PRÁCE VO VÝŠKACH A NAD VOĽNOU HĹBKOU, VODIČI REFERENTSKÝCH VOZIDIEL,BOZP, PO – informácie získate na 0902 22 39 86,e-mail- bozp@bozpslovakia.sk