CENNÍK KURZOV A ŠKOLENÍ
BOZP Danny Agency s.r.o.
DRUH ŠKOLENIA/KURZU CENA ZA OSOBU VYDANÝ DOKLAD TERMÍN OPAKOVANIA
ŠKOLENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI A OCHRANY PRED POŽIARMI
Vstupné školenia zamestnancov z BOZP 30 ,- € Záznam
Oboznamovanie zamestnancov z BOZP 15 ,- € Záznam 1 x za 24 mesiacov
Vedúci zamestnanci z BOZP 15 ,- € Záznam
Vstupné školenie zamestnancov z OPP 10 ,- € Záznam
Oboznamovanie zamestnancov z OPP 20 ,- € Záznam 1 x za 24 mesiacov
Vedúci zamestnanci z OPP 10 ,- € Záznam 1 x za 24 mesiacov
Protipožiarne hliadky 15 ,- € Záznam 1 x za 12 mesiacov
Vodiči referentských vozidiel 15 ,- € Doklad 1 x za 24 mesiacov
Prvá pomoc 15 ,- € Záznam 1 x za 12 mesiacov
KURZ OBSLUHY MOTOROVÝCH A ELEKTRICKÝCH NÍZKOZDVIŽNÝCH VOZÍKOV
Kurz obsluhy nízkozdvižných vozíkov – I,-A,B,C,** 55 ,- € EU certifikát
Opakované školenie obsluhy nízkozdvižných vozíkov 15 ,- € Potvrdenie 1 x za 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava obsluhy nízkozdvižných vozíkov 25 ,- € Potvrdenie 1 x za 5 rokov
Duplikát preukazu,certifikátu ( len v prípade ak bol vydaný v našej spoločnosti ) 0 ,- € EU certifikát
KURZ OBSLUHY MOTOROVÝCH A ELEKTRICKÝCH VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKOV (Ceny neplatia pre absolventov cez RE-PAS)
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov – I,II-C,W1** 85 ,- € EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,C,D,W1** 95 ,- € EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,E,W1** 125 ,- € EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,E,W1,W2 155 ,- € EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,E,W1,G** 155 ,- € EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,E,W1,W2,G 195 ,- € EU certifikát
Rozširovací kurz obsluhy vysokozdvižných vozíkov o ďalšiu triedu, druh 40 ,- € EU certifikát
Opakované školenie obsluhy vysokozdvižných vozíkov 15 ,- € Potvrdenie 1 x za 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava obsluhy vysokozdvižných vozíkov 25 ,- € Potvrdenie 1 x za 5 rokov
Duplikát preukazu,certifikátu (len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti) 0 ,- € EU certifikát
KURZ STROJNÍKOV VYBRANÝCH STAVEBNÝCH STROJOV (Ceny neplatia pre absolventov cez RE-PAS)
Kurz strojníkov stavebných strojov ( napríklad: 1B ( Rýpadlá )* 90 ,- € EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov ( napríklad: 1B ( Rýpadlá ) + 1C ( Nakladače )* 170 ,- € EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov ( napr.: 1A (Dozéry) + 1B (Rýpadlá) + 1C (Nakladače)* 250 ,- € EU certifikát/Doklad
Rozšírenie dokladu o ďalší druh stroja, zariadenia 80 ,- € EU certifikát/Doklad
Opakované školenie strojníkov stavebných strojov 20 ,- € Záznam/Potvrdenie 1 x za 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava strojníkov stavebných strojov 30 ,- € Záznam/Osvedčenie 1 x za 5 rokov
Výmena preukazov z ÚVS Bratislava 50 ,- € EU certifikát/Doklad
Duplikát dokladu,certifikátu ( len v prípade ak bol vydaný v našej spoločnosti ) 0 ,- € EU certifikát/Doklad
KURZ OBSLUHY( ŽERIAVNIKA ) ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ sk. Aa,Ba1,
Kurz žeriavnika Vežových žeriavov * ( Výškový žeriav ) 260 ,- € Preukaz
(v cene je zahrnutý poplatok za TI 80 € a IP 5 €)
Kurz žeriavnika Mobilných výľožníkových  žeriavov ( Autožeriav ) * 260 ,- € Preukaz
(v cene je zahrnutý poplatok za TI-80 € a IP-5 €)
Kurz žeriavnika Nakladacích žeriavov  (Hydraulická ruka) 65 ,- € Doklad
Kurz žeriavnika Mostových žeriavov ( Halových žeriavov ) 65 ,- € Doklad
Kurz žeriavnika Portálových žeriavov 60 ,- € Doklad
Kurz žeriavnika Stĺpových otočných žeriavov 60 ,- €  Doklad
Kurz žeriavnika Konzolových žeriavov 60 ,- € Doklad
Kurz žeriavnika Ramenových nakladačov 35 ,- € Doklad
Opakované školenie žeriavnikov 15 ,- € Potvrdenie 1 x za 12 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava žeriavnikov 25 ,- € Osvedčenie 1 x za 5 rokov
Duplikát preukazu,dokladu ( len v prípade ak bol vydaný v našej spoločnosti ) 0 ,- € Preukaz/Doklad
Vydanie EU certifikátu STN EN ISO/IEC 17024:2 40 ,- € EU Certifikát
KURZ OBSLUHY POHYBLIVÝCH PRACOVNÝCH PLOŠÍN S MOTOROVÝM POHONOM S VÝŠKOU ZDVIHU NAD 1,5 m s ŠPZ
Kurz obsluhy Pohyblivých pracovných plošín na automobilovom podvozku s ŠPZ* 260 ,- € Preukaz
(v cene je zahrnutý poplatok za TI- 80 € a IP- 5 €)
Opakované školenie obsluhy pohyblivých pracovných plošín na automobilovom podvozku 15 ,- € Záznam 1 x za 12 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava obsluhy pohyblivých pracovných plošín 25 ,- € Osvedčenie 1 x za 5 rokov
Duplikát preukazu ( len v prípade ak bol vydaný v našej spoločnosti ) 30 ,- € Preukaz
Vydanie EU certifikátu STN EN ISO/IEC 17024:2 40 ,- € EU certifikát
KURZ OBSLUHY PRACOVNÝCH PLOŠÍN bez ŠPZ  ( NOŽNICOVÉ,KĹBOVÉ,PRÍPOJNÉ )
Kurz obsluhy pohyblivých  pracovných plošín ( bez ŠPZ ) 65 ,- € Doklad
Opakované školenie obsluhy pohyblivých pracovných plošín ( bez ŠPZ ) 15 ,- € Záznam 1 x za 12 mesiacov
Duplikát preukazu,dokladu ( len v prípade ak bol vydaný v našej spoločnosti ) 0 ,- € Doklad
Vydanie EU certifikátu 1A,1B,3A,3B, PAV,MCWP, 30 ,- € EU certifikát
KURZ VIAZAČA BREMIEN
Kurz viazača bremien 42 ,- € Preukaz
Opakované školenie viazača bremien 15 ,- € Záznam/Potvrdenie 1 x za 12 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava viazača bremien 25 ,- € Záznam/Potvrdenie 1 x za 5 rokov
Duplikát preukazu( len v prípade ak bol vydaný v našej spoločnosti ) 0 ,- € Preukaz
KURZ OBSLUHY ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ sk. Ba2,Bb,Bc1,Bc2,Bd1,Bd2,Bd3,Bd4,Bf
Ba2-Vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien 55 ,- € Doklad 1 x za 12 mesiacov
Bb-Zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladacie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu  55 ,- €  Doklad 1 x za 12 mesiacov
Bc1 Zdvíhacie ústrojenstvá na manipuláciu s kontajnerom ISO  45 ,- €  Doklad 1 x za 12 mesiacov
Bc2-Zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napr. magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a)  45 ,- €  Doklad 1 x za 12 mesiacov
Bd1 Zdvíhacia rampa  45 ,- €  Doklad 1 x za 12 mesiacov
Bd2 Zdvíhacia plošina  45 ,- €  Doklad 1 x za 12 mesiacov
Bd3 Stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie  45 ,- €  Doklad 1 x za 12 mesiacov
Bd4 Zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu  45 ,- €  Doklad 1 x za 12 mesiacov
Bf Zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m  30 ,- €  Doklad 1 x za 12 mesiacov
Opakované školenie obsluhy zdvíhacích zariadení 15 ,- € Záznam/Potvrdenie 1 x za 12 mesiacov
Duplikát preukazu,dokladu ( len v prípade ak bol vydaný v našej spoločnosti ) 0 ,- € Doklad
KURZ LEŠENÁROV / Montáž a demontáž lešenia /
Kurz lešenárov 75 ,- € Preukaz
Opakované školenie lešenárov 20 ,- € Záznam/Potvrdenie 1x za 12 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava lešenárov 25 ,- € Záznam/Potvrdenie 1x za 5 rokov
ŠKOLENIE PRÁCE VO VÝŠKACH A NAD VOĽNOU HĹBKOU
Základné školenie pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou 30 ,- € Doklad
Opakované školenie práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou 15 ,- € Záznam/Potvrdenie 1 x za 12 mesiacov
Duplikát preukazu,dokladu ( len v prípade ak bol vydaný v našej spoločnosti ) 0 ,- € Preukaz/Doklad
ADMINISTRATÍVNE A PREPRAVNÉ NÁKLADY
Poštovné a balné 3,50,- €
Prepravné náklady 0,40,- €/ km
Uvedené ceny sú bez DPH. Ceny sú konečné aj s vydaním preukazu,dokladu alebo EU certifikátu.
Vysvetlivky
* Možnosť získať Medzinárodný certifikát
** Možnosť získať certifikát aj bez vodičského oprávnenia
*** Možnosť získať certifikát aj s vodičským oprávnením skupiny B

Cenníky na mobile je nutné pred prezeraním stiahnuť! Stiahnuť cenník