BOZP Danny Agency s.r.o.
TYP ZARIADENIA CENA ZA ZARIADENIE TERMÍN ODBORNEJ PREHLIADKY TERMÍN ODBORNEJ SKÚŠKY POZNÁMKA
Technické prehliadky motorových vozíkov ( Nariadenie vlády 392/2006 Z.z., STN 3691+Amd 1 )
Motorový vozík vysokozdvižný so spaľovacím motorom 35-55 ,- € 1x 12 mesiacov
Motorový vozík vysokozdvižný s elektrickým motorom 35-55 ,- € 1x 12 mesiacov
Vysokozdvižný vozík ručne vedený 15 ,- € 1x 12 mesiacov
Odborné prehliadky a skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení (Vyhláška 508/2009 Z.z. STN 27 0142)
Mostové žeriavy elektrické do 5 t 55-75 ,- € 1x za 24 ¹ mesiacov 1x za 48 ¹ mesiacov Skupina: Aa,
Mostové žeriavy elektrické do 20 t 65-85 ,- € 1x za 24 ¹ mesiacov 1x za 48 ¹ mesiacov Skupina: Aa,
Vežové žeriavy podľa nosnosti 60-120 ,- € 1x za 12 mesiacov 1x za 24 mesiacov Skupina: Aa,
Mobilné žeriavy (Autožeriav ) podľa nosnosti 70-120 ,- € 1x za 12 mesiacov 1x za 24 mesiacov Skupina: Aa,
Nakladací žeriav (Hydraulická,Mechanická ruka) 60-90 ,- € 1x za 12 mesiacov 1x za 24 mesiacov Skupina: Aa,
Odborná prehliadka trvalej žeriavovej dráhy 30-60 ,- € 1x za 12 mesiacov 1x za 24 mesiacov Skupina:
Pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom a s  výškou zdvihu nad 1,5 m s ŠPZ 60-90 ,- € 1x za 12 mesiacov 1x za 24 mesiacov Skupina: Ab
Pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom a s  výškou zdvihu nad 1,5 m bez ŠPZ 40-60 ,- € 1x za 12 mesiacov 1x za 24 mesiacov Skupina: Ab
Portálové žeriavy (Kozové žeriavy) 30-50 ,- € 1x za 24 mesiacov 1x za 48 mesiacov Skupina: Aa,Ba
Konzolové žeriavy (Stĺpové otočné žeriavy) 30-50 ,- € 1x za 24 mesiacov 1x za 48 mesiacov Skupina: Aa,Ba
Elektrický kladkostroj 35 ,- € 1x za 12 mesiacov 1x za 24 mesiacov Skupina: Aa,Ba
Ručný kladkostroj 20 ,- € 1x za 12 mesiacov 1x za 24 mesiacov Skupina: Aa,Ba
Elektrický vrátok 25 ,- € 1x za 12 mesiacov 1x za 24 mesiacov Skupina: Aa,Ba
Zariadenie na zavesenie alebo uchopenia bremena napr. traverza, magnet,prísavkové zariadenie,kliešte,drapák 15-40 ,- € 1x za 12 mesiacov 1x za 24 mesiacov Skupina: Bc2
Zdvíhacia rampa, plošina, automobilové zdviháky 35-60 ,- € 1x za 12 mesiacov 1x za 24 mesiacov Skupina: Bd
Zvislé posuvné brány s výškou zdvihu nad 2,7 m 25-35 ,- € 1x za 12 mesiacov 1x za 24 mesiacov Skupina: Bf
Viazacie a závesné prostriedky napr. (laná, reťaze, textilné popruhy, pásy, hák,strmene,kliešte) 2-10 ,- € 1x za 3 mesiace
1x za 6 mesiacov
1x za 12 mesiacov
Skupina: Ca
Materiálno technické zabezpečenie
Denník zdvíhacích zariadení 4 ,- € Ku Každému zdvíhaciemu zariadeniu je potrebné priradiť denník zdvíhacích zariadení Formát : A4,
Záznam o prevádzke stroja 4 ,- € Formát: A5
Prevádzkový denník stroja 4 ,- € Pre VZV,Stavebné stroje, Formát: A5
Požiarna kniha 10 ,- € Formát- A4,100 listov, v tvrdom obale
Prenájom záťaží,viazacích a závesných prostriedkov
Prenájom 1 tony záťaží ( minimálne na 3 dni ) 12,5 ,- € / 1 tona
Ďalší začatí deň ( čiže napríklad 4 deň ) 10 ,- € / 1 tona
Nákládka záťaží ( 15 min ) 15 ,- €
Viazacie a závesné prostriedky
napr. ( laná, reťaze, popruhy, pásy, háky )
Na dopyt
Celkovo disponujeme 30 tonami záťaží .Prenájom je možný po celom území Slovenskej a Českej republike.
1) Pre trvalé žeriavové dráhy, pre stavebné žeriavy, mobilné žeriavy (cestné výložníkové), lanové žeriavy, nakladacie žeriavy (hydraulické ruky), železničné žeriavy a pre žeriavy v horúcom alebo v agresívnom prostredí je lehota
– odborných prehliadok jeden rok,
– odborných skúšok dva roky.

Cenníky na mobile je nutné pred prezeraním stiahnuť! Stiahnuť cenník